25 października 1921

Prace na Wawelu

pod energicznem kierownictwem prof. Dra Szyszko-Bohusza postąpują szybko. Dowodem tego jest wybrukowanie drogi od ul. Kanoniczej wiodącej do bramy wschodniej, którą niniejsza rycina przedstawia. Zbudowana z cegły, z gzymsem i łukiem z wonienia, ozdobiona 9-ma tarczami herbowemi z piaskowca, dostraja się charakterom do całości. W toku są roboty około zbudowania tuż obok niej z lew. str. schodów, z wylotem do ul. Straszewskiego.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-09-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.