27 września 1922

Pożar.

W ub. środę, o godz. 11 i pół w nocy z niewiadomej przyczyny powstał pożar w składzie siana w suterynie przy ul. Modrzejowskiej Nr. 42, należącej do Hercberga. Przybyłe do pożaru miejscowe straże ogniowe pożar zlokalizowały. Hercberg, który utrzymuje skład siana w centrum miasta został pociągnięty do odpowiedzialności sądowej.

 

Na skutek onegdajszego pożaru, naczelnik straży miejskiej komunikuje nam, że ratunek był bardzo utrudniony, gdyż w piwnicy, gdzie wynikł pożar nagromadzone było w wielkiej ilości siano.

 

Magazynowanie siana w piw nicach i na strychach domów mieszkalnych jest niedopuszczalne i magistrat, a również policja winny wydać odpowiednie zarządzenia.

 

Iskra, 18-11-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.