22 maja 1922

„Chrzczone” mleko w Krakowie.

Orgara sanitarne magistratu krak. przeprowadziły w ostatnim czasie kontrolę w mleczerniach i sklepach, podczas której stwierdzono, że w szeregu wypadków właściciele mleczarń sprzedają mleko z dużą domieszką wody. Tak np. mleczarnia luczanowicka na Podwalu podawała odbiorcom mleko z zawartością około 25 proc. wody a sklep małopolskiego Zw. mleczarskiego przy pl. Jablonowskich wydawał mleko zawierające 40 proc. wody. Ponieważ u wspomnianych przedsiębiorców znaleziono przyrządy t. zw. „laktometry", przeto ewentualność nabywania fałszowanego mleka od wieśniaków nie moze wchodzić w rachubę. Magistrat sprawę powyższą przekazał prokuraturze przy sądzie okr. karnym. Oskarżenie opiewa w kierunku fałszowania środków żywności t sprzedaży tychże po cenach nadmiernych w stosunku do jakości produkt".

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-01-1922

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.