6 grudnia 1923

60 milionów na roboty w Gdyni

Warszawa. (AW). MInisterstwo skarbu chcąc zmniejszyć kryzys bezrobocia udzieliło w roku bieżącym dodatkowego kredytu 60 milionów na roboty portowe w Gdyni.

 

Wiadomości Krakowskie, 02-12-1922

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.