29 listopada 1921

Brak lekarza

Mieszkańcy Złotego Potoku podjęli starania o utworzenie w tej miejscowości stałej posady lekarza, ofiarowując na ten cel 300 rb. rocznej zapomogi.

Zważywszy, iż Złoty Potok, jako letnisko w porze letniej ściąga mnóstwo osób, pomoc stała lekarska w tej miejscowości jest wprost konieczna.

 

Kurjer warszawski, 23-05-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.