5 grudnia 1920

Ucieczka zakonnicy z kapralem

Lwów, 21 maja.

W wojskowym szpitalu garnizonowym przy ulicy Łyczakowskiego spełniają od dawna opiekę pomocniczą nad chorymi zakonnice z klasztoru Rodziny Maryi przy ul. Słodowej l. 6. W ostatnich czasach spełniała tam posługi zakonnica Marya Najewska z Poznańskiego spod Blina, licząca 29 lat. Najewska była w klasztorze od 8-miu lat, a przed dwoma laty złożyła t. zw. wieczyste śluby.

 

Przed pewnym czasem siostra Marya zapoznała się w szpitalu z pewnym kapralem, w którym zakochała się na zabój. Onegdaj kapral, który opuszczał szpital, a zarazem i szeregi wojskowe, sprawił siostrze Maryi suknie świeckie i wywiózł ją potajemnie w ukrytym powozie.

Sensacyjny ten romana stanowi senzacyę dnia w mieście.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 24-05-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.