19 listopada 1919

Z ziem polskich

Ambasador hiszpański we Warszawie.

Niebawem przybędzie do Warszawy poseł hiszpański Agnerra, który nosić będzie tytuł ambasadora. Pierwszy to przedstawiciel dyplomatyczny, noszący taki tytuł.

 

Głos Śląski, 13-11-1919

Łagiewniki pod Bytomiem. W kopalni

Floretynie” został zasypany i zabity górnik Wiktor Kot, człowiek jeszcze młody, od niedawna żonaty.

 

Głos Śląski, 13-11-1919

Siemianowice w Katowickiem. Na tyfus

zachorowały tu w ostatnim czasie ogółem 23 osoby, w Hucie Laury 32 osoby.

 

Głos Śląski, 13-11-1919

RENTA DLA WDÓW I SIEROT.

Komunikują nam z Trzyńca: W najbliższych dniach przekaże Kasa bracka Tow. górniczo-hutniczego w Mor. Ostrawie dla prowizyonistów, wdów i sierot, w Polsce zamieszkałych rentę na miesiąc listopad i grudzień 1919 r. razem. Przez te przekazy zostaną wszystkie renty aż do końca 1919 r. całkowicie uiszczone. O wypadkach, gdzie którabądź renta z r. 1919 nie została uiszczona, należy' bezwłocznie donieść tejże kasie brackiej i podać dokładny adres, jako też z którego miesiąca renta nie jest zapłacona. Renty przesyła Oddział trzynieckiej Kasy brackiej przekazami pocztowymi.

 

Gwiazdka Cieszyńska, 13-11-1919

Mysłowice. Odbywa się tu

szczepienie ochronne przeciw tyfusowi. Niech się wszyscy temu szczepieniu poddadzą.

 

Głos Śląski, 13-11-1919