6 grudnia 1922

Z ziem polskich

Wypadek kolejowy

O godz. 6 wieczór zawezwano Pogotowie na dworzec kolejowy, gdzie przywieziono pociągiem z Mydlnik dziecko lat 5 Maryę Znaleźniakównę, która bawiąc się na torze kolejowym, potrącona została przez nadjeżdżający pociąg. Jak stwierdzono Znaleźniakówna doznała złamania kości czołowej i złamania podstawy czaszki. Ofiarę nieszczęliwego wypadku przewioziono do szpitala.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 22-08-1922

Skutki zawieruchy żywiołowej.

Warszawa, 25. 7. (A. W.) Huragan, który w zeszłym tygodniu szalał w okolicy Bochni, wyrządził szkody tak dotkliwe, Że okazała się potrzeba udzielenia natychmiastowej pomocy poszkodowanej ludności Ministerstwo opieki społecznej wyasygnowało narazie miljon marek na zaspokojenie pierwszych niezbędnych potrzeb. Dalsza pomoc będzie udzielono ho otrzymaniu wnioskow z województwa.

 

Kurjer Poznański, 27-07-1922

Poziom Warty.

Wskutek ulewnych deszczów poziom Warty, wynoszący normalnie 1,35 mtr., podniósł się o 15 cm. (we)

 

Kurjer Poznański, 27-07-1922

Pożar.

W sklepie pewnej firmy szklarskiej przy ul. Głogowskiej 51 powstał pożar. Przywołana straż ugasiła ogień w krótkim czasie, tak że większych szkód niema. (we)

 

Kurjer Poznański, 27-07-1922

Demonstracye i starcia w Katowicach

W niedzielę odbyły się w Katowicach zapowiedziane manifestacye socyalistyczne. Po wygłoszeniu szeregu mów na boisku w Zawodzili, ruszył pochód do miasta, gdzie następnie miał się odbyć drugi zapowiedziany wiec, po drodze doszło jednak do starcia z kontrdemonstrantami. Wywiązała się bójka, w wyniku której kilka osób zostało lekko rannych. Popołudniu doszło do starć również w Bogucicach pod Katowicami, przyczem ofiarą ich padł jeden człowiek. Wieczorem zapanował w Katowicach zupełny spokój.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 27-07-1922