22 lipca 1919

Z ziem polskich

Oficerowie kursy pedagogiczne.

Departament naukowo-szkolny M. S. W. otwiera, jak wiadomo, po wakacyach dwie pierwsze szkoły kadeckie w Modlinie i w Łobzowie pod Krakowem. Młoda armia nawiązuje nić tradycyi ze sławnemi szkołami rycerskiemi, zerwaną przed wiekiem. Kurs pedagogiczny przygotował, po trzechmiesięcznej usilnej pracy obopólnej profesorów i słuchaczy, zastęp oficerów-pedagogów. Właściwie nie przygotował, bo zeszli się tu z różnych frontów i garnizonów dawni zawodowi pedagodzy lub kandydaci do tęgo zawodu przed wojną, lecz przypomniał i odświeżył wiedzę, a przedewszystkiem uzupełnił ją zdobyczami nauki ostatnich lat pięciu.

Pożar.

W godzinach popołudniowych została Straż ogniowa zaalarmowana do pożaru. Jak się okazało, zapaliły się sadze w kominie posesji nr 24 przy ul. Warszawskiej.

 

Kurjer Częstochowski, 19-07-1919

Racibórz. Przytrzymano

tu na stacyi wagon ze szperką, I już się cieszyli mieszczanie, że będzie tu w mieście rozdzielona; obliczyli nawet, że na każdą osobę przypadnie 1/2 funta tego delikatesu. Ale przybył handlarz i udowodnił, że szperka jest z Polski a ta ma szczególny respekt i nie podlega konfiskacie. Musiano szperkę puścić, i tak poszła w świat kolo nosa mieszczanom.

 

Dziennik Śląski, 19-07-1919

Nieszczęśliwe wypadki podczas zabaw.

Wczoraj na błoniach janowskich bawiło się strzelaniem z karabinów dwóch członków M. S. O., a to: 14-letni Władysław Humen i 16-letni jego kolega. Ten ostatni strzelając, trafił swego kolegę Władysława Humena. Kula przeszywszy z lewej strony wszerz piersi Humena, wyleciała prawą stroną, raniąc go bardzo poważnie. - W „Lasku cesarskim” wczoraj podczas zabawy wskutek wybuchu naboju doznał Alfred Hoffmann silnego popieczenia twarzy i uszkodzenia oka lewego.

 

Kurjer Lwowski, 19-07-1919

Chleb bolszewicki.

W oknie kantoru „Gazety Por." w Warszawie wystawiono „chlob bolszewicki", z traw i ziół. Żywi się nim cała prawie ludność na kresach wschodnich, tam gdzie jeszcze panują bolszewicy. Chleb ten jak najlepszą miara., jak straszny głód i nędzę sprowadziły bolszewickie rządy bezprawia, gwałtu i rabunku.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-07-1919