6 grudnia 1922

Z ziem polskich

Śmierć od pioruna.

We wsi Koszary w powiecie radomskim piorun uderzył w dom sołtysa Kosa. Kos i jego córka zostali porażeni. Reszta domowników wyszła bez szwanku. Porażonych sąsiedzi wyciągnęli z płonącego domu, a chcąc ich ratować doraźnie, zakopali ich po szyją w ziemi—niestety tak niefortunnie, te zakopani zamiast przyjść do siebie -- zadusili się.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-07-1922

W rocznicę bitwy pod Dubienką 17 lipca 1792.

Bitwa pod Dubienką stoczona 17 lipca 1792 r. dorzuciła do zasług bojowych Kościuszki w Ameryce nowy liść wawrzynu na polskiej ziemi.

Przyjęcie trzeciej strefy Górnego Śląska.

Katowice, 25 czerwca PAT. Dziś obyło się przyjęcie trzeciej strefy Górnego Śląska przez władze polskie. Przedpołudniem opuściły tę strefę wojska koalicyjne. Po zajęciu sztandarów koalicyjnych wywieszono sztandary polskie. Jutro wkroczą do trzeciej strefy wojska polskie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 27-06-1922

Przejechany został

u wylotu ul. Wielkiej na Starym Rynku w sobotę wieczór chłopak roznoszący gazety przez koło motorowe; ciężko pokaleczonego odwieziono do szpitala.

 

Kurjer Poznański, 04-07-1922

Znowu bandytyzm niem. na Górn. Śląsku.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Katowice, 21 czerwca (Z). W powiecie oleskim we wszystkich włoskich daje się słyszeć ustawiczna strzelanina. W Oleśnie i Wachowie rzucono ręczne granaty. Do Katowic przybyła nowa partya uchodźców z powiatów strzeleckiego i kozielskiego.

 

W związku z wieścią o zabiciu Rathenaua wśród tutejszych sfer niemieckich dało się zauważyć silne Poruszenie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 27-06-1922