6 grudnia 1922

Z ziem polskich

Zaginięcie 7-letniego chłopczyka.

Do tut. urzędu śledczego doniósł p. Karol Kochan, zamieszkały przy ul. Zamkowej l. 7, w Dębnikach, że dnia 24 bm. 7-letni jego synek Zenon wydalił się z domu rodzicielskiego i dotychczas nie wrócił.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 27-06-1922

Eksplozja prochu.

Gdańsk, 24. 6. (Tel. wł.). Z Królewca donoszę, że w dniu wczorajszym na terenie towarzystw związkowych materjalów wojennych nastąpiła eksplozja prochu aluminiowego przez samo zapalenie. Spowodowany wybuchem ogień dostał się do składu granatów, gdzie z powodu eksplozji jeden robotnik został ciężko ranny w obie nogi. Z powodu nieustajęcych wybuchów nie mogła straż ogniowa dojść do siedliska pożaru. Szczęściem ogień nie dotarł do 300 min, których wybuch mógł spowodować nieobliczalne straty.

 

Kurjer Poznański, 27-06-1922

Kraków. Katastrofa lotnicza.

Na lotnisku krakowskim zginęli: plutonowy pilot Stefan Wojtczak i strzelec płatowcowy plutonowy Józef Skowera.

 

Kurjer Poznański, 27-06-1922

Sieraków. Nieszczęśliwy wypadek.

Dr. med. Spychalski, gimnastykując na drążku w podwórzu szkolnym, spadł, zahaczając nogę o drążek, tak nieszczęśliwie, iż złamał rękę.

 

Kurjer Poznański, 27-06-1922

Nieszczęśliwy wypadek.

W sobotę wieczorem o 11.15 tramwaj zderzył się niedaleko Zamku z przejeżdząjącą przez jego tor dorożką. Wskutek uderzenia jadący w dorożce lekarz p. Dr. Alkiewicz z ul. Fr. Ratajczaka wypadł na bruk tak nieszczęśliwie, że odniósł skomplikowane złamanie nogi. Nieszczęśliwego umieszczono w szpitalu miejskim.

 

Kurjer Poznański, 20-06-1922