19 listopada 1919

Z ziem polskich

Pożyczka miasta Warszawy.

Bank Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu pożyczył Warszawie 5 milionów marek na cele rozbudowania tramwajów miejskich. Na początku lipca 1920 roku pożyczka ma zostać spłacona.

 

Głos Śląski, 11-11-1919

Bytom. Nowa ulica,

biegnąc od wylotu ulicy Parkowej przez park miejski obok zachodniej strony nowego domu sądowego i dalej przez zaniedbany plac przy domu Rittera do szosy Tarnogórskiej i ulicy Wielkiej Błotnicy. staje sit w ostatnich latach z roku na rok coraz więcej ruchliwą i ożywioną. Stanowi ona jedyne proste połączenie dzielnicy około ulicy Parkowej z dzielnicami szosy Tarnogórskiej i ulicy Wielkiej Błotnicy. A jednak ta sowa bezimienna jeszcze ulica, długa około 400 metrów. w smutnym znajduje się stanie.

ZE SKRZECZONIA. (Katastrofa na kolei elektrycznej.)

W środę, d. 5. b. m. o godz. 6. rano wykoleił się w pobliżu kościoła pociąg kolei elektrycznej Bogumin-Karwina, przepełniony robotnikami przeważnie, którzy byli w drodze do kopalni. Motor przebił mur domu, znajdującego się niedaleko toru, wagony wywróciły się i roztłukły na drzazgi. Z pod gruzów wydobyto 3 zwłoki zabitych i przeszło 90 ciężko i lżej rannych. Straszne nieszczęście stało się na obszarze polskim.

 

Gwiazdka Cieszyńska, 08-11-1919

Kardynalny warunek [satyra]

Kuba od fornalki: - Jeśli mi ta dziedzic nie bandzie kupował w Warszawie perfonów od Pulsa, to gnoju wygarniać nie myślę – i zastrajkuję!

Maciek, 09-11-1919

Zmiana nazwiska.

Onegdaj uchwalił Sejm, że zezwolenie na zmianę nazwiska wydawać będzie tylko ministerstwo spraw wewnętrznych za opłatą 3000 marek, względnie 4500 koron, z tern, że ludzi ubogich może minister częściowo lub zupełnie od tej opłaty uwolnić. W podaniach o zmianę nazwiska należy wyłuszczyć powodu zmiany, przyczem zastrzeżono, że brzmienie nazwiska niepolskie nie jest dostatecznym powodem do jego zmiany.

 

Gwiazdka Cieszyńska, 08-11-1919