6 grudnia 1922

Z ziem polskich

Szkolnictwo na Wileńszczyźnie.

Warszawa, 21. 5. (tel. wł.) Wczoraj rano powrócił z Wilna premier Ponikowski przywożąc z sobą p. Mickiewicza. P. Ponikowski był na Wileńszczyźnie w charakterze min. oświaty i wraża się z dużem uznaniem o stanie tamtejszego szkolnictwa.

 

Kurjer Poznański, 23-05-1922

Piastowo, pow. Żnin (Pożar.)

W dniu 12 maja b. r. w Piastowie, powiat Żnin, spaliły się doszczętnie dwa gospodarstwa dopiero co osiadłych kolonistów z Województwa krakowskiego, Ludwika Talagi i S. Maśnika. Zdołano wyratować zaledwie krowy; meble, maszyny, owoce i wszelkie materjały spłonęły. Szkoda, nieubezpieczona przez dawnych właścicieli, przenosi dwa miljony, jest dla biednych małorolnych bardzo dotkliwa i grozi im zupełną ruiną. Ratunek byłoby bardzo pożądany. Pożar powstał z niewiadomej przyczyny z kupy nawiezionej u Maśnika trzciny do krycia dachu.

 

Kurjer Poznański, 23-05-1922

Szczepienie przeciw ospie.

W „Dzienniku ustaw Rzeczypospolitej” ogłoszono rozporządzenie wykonawcze, mocą którego postanowienie ustawy o przymusowem szczepieniu ochronnem przeciw ospie, rozciągają się na wszystkie osoby w państwie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-05-1922

Pierwsze dorożki automobilowe

pojawiły się w Krakowie na stanowisko koło Grand Hotelu i Esplenady.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-05-1922

Ostrów. Nieszczęśliwy wypadek.

W czwartek po południu przejechał parowóz przy ranżerowaniu robotnika kolejowego Ratajczaka, miażdżąc mu rękę i nogę. Nieszczęśliwy przewieziony do szpitala, zmarł wkrótce, osierocając sześcioro drobnych dzieci.

 

Kurjer Poznański, 16-05-1922