6 grudnia 1922

Z ziem polskich

Pożar w koszarach Sobieskiego.

Wczoraj koło godz. 5-tej popołudniu zawezwano straż pożarną na ulicę Warszawską, gdzie w koszarach Sobieskiego — wybuchł pożar. Stwierdzono, że zapaliła się jedna z belek wpuszczonych do komina, od której nastepnie stanął w ogniu dach na przestrzeni 8 m. kwadr. W akcyi ratowniczej wzięty udział dwa plutony straży. Ogień po pólgodzinnym wysiłku zlokalizowano. Szkoda znaczna.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 05-05-1922

Nieszczęśliwy wypadek.

Wczoraj o godzinie W przedpołudniem zawezwano pogotowie ratunkowe na ulicę Józefa, gdzie w domu, pod liczbą 16 — spad! ze schodów uczeń I kl. szkoty powszechnej Celnik Markus, Lekarz dyżurny pogotowia stwierdził u ofiary nieszczęśliwego wypadku liczne obrażenia na głowie. Po udzieleniu pierwszej pomocy odwieziono Celnika do szpitala.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 05-05-1922

Śmierć przy pracy.

Tragiczny wypadek zdarzył się we wtorek przed południem na nowej budowli fabryki papierosów firmy Droste przy ul. Bukowskiej 29. Zatrudniony tam blacharz Jan Jarmurzkiewicz, zamieszkały przy św. Marcinie 13, spadł w wysokości trzeciego piętra i odniósł tak poważne kontuzje, że wkrótce wyzionął ducha.

 

Kurjer Poznański, 05-05-1922

Śmierć na bruku.

We wtorek w nocy zmarł nagle na ulicy Długiej jakiś niestwierdzonego nazwiska mężczyzna około 60 lat liczący. Po stwierdzeniu śmierci przez lekarza — zwłoki zmarłego przewieziono do zakładu medycyny sądowej.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 05-05-1922

Widok panoramiczny Jaworzyny z przynależnemi częściami Tatr z Gęsiej Szyi.

1. Przełęcz Żarska 1081 m. — 2. Hawrań 2154 m. — 3. Przełęcz pod Kopą 1756 m. — 4. Kieżmarski szczyt 2556 m. — 6. Lodowy 2630 m. — 7. przełęcz Lodowa 2380 m. — 8. Staroleśniański szczyt 2492 m. — 9. Mata Wysoka 2429 m. — 10. Polski Grzebień 22C8 m. — 11. Gierlach 2663 m. — 12. Maly Gierlach 2630 m. — 13. Keńczyska 25,0 m. — 14. Ganek 2463 m. — 15. Wysoka 2565 m. — 16. Rysy 2503 m. — Linia biała (kreską 1 punktem) oznacza dawną granicę polityczną między Galicyą a Węgrami, ustaloną po procesie o Morskie Oko, którą biegnie również dzisiejsza prowizoryczna granica polsko-czechosłowacka. Linia czarna pełna i punktowana oznacza główny grzbiet Tatr, którym powinna biedz granica polsko-czechosłowacka po przyłączeniu Jaworzyny do Polski w myśl żądań polskich po wymianie terytoryalnej na Spiszu. Panorama ta ilustruje również dokładnie zupełne odcięcie geograficzne i komunikacyjne wysokim grzbietem Tatr od Czechosłowacyi, a otwarcie dolin jaworzyńskich ku północy (ku Podhalu 1 kotlinie Nowotarskiej). Nadto widocznem jest na panoramie, że mimo przebiegu projektowanej granicy wspólnej częścią głównego grzbietu Tatr, w rękach Czechosłowacyi pozostałby w zupełności szereg dominujących tych szczytów tatrzańskich tuż na południe od grzbietu Tatr, zaznaczonych na panoramie czarno (szczyty 4, 5, 8, 11, 13).

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 01-05-1922