17 lutego 1920

Z ziem polskich

„Walka z chorobami zakaźnemi".

Wczoraj na wystawę „Walka z chorobami zakaźnemi" przybył o godz. 5 i pół. J. E. ks. Arcybiskup Kakowski w asystencyj ks. prałata Chelmickiego. Arcypasterz zwiedził szczegółowo wszystkie działy wystawy, interesując się bardzo usiłowaniami, jakie podjęte zostały polączonemi siłami, w celu zwalczania grożących miastu i krajowi chorób zakaźnych i epidemii. Dostojny gość bawił na wystawie prze-szło półtorej godziny, oprowadzany przez człon-ków komitetu i dyrekcyi oraz specyalistów.

 

Kuryer dla Wszystkich, 25-05-1915

Odrzucenie prośby o umorzenie kary.

Magistrat nie uznał złożonego przez administrację tramwajów tlómaczenia w sprawie nałożonej na nią kary rb. 8,650 za późne rozpoczynanie i wczesne zamykanie ruchu za zasługujące na uwzględnienie i odrzucił prośbę administracji o cofnięcie kary.

 

Kuryer dla Wszystkich, 25-05-1915

Majówki.

 

Korzystając z pięknej wiosennej pogody — zakłady szkól średnich i ludowych —urządzają W miesiącach maju i czerwcu zwyczajem dorocznym wycieczki młodzieży W lesiste okolice Krakowa, przeważnie do Sikornika, okalającego Kopiec Kościuszki, na Panieńskie Skaty, do Bielan i t il. Wycieczki te młodzieży zwane „majówkami" — dzień na dzień niemal obecnie się odbywają pod kierownictwem wychowawców zakładów naukowych. Tegoroczny pogodny, ciepły, pełen woni i zieleni maj —szczególnie nadaje się do tego rodzaju kosztem nauki zabaw na świeżym powietrzu, nieodzownych — ze względu na zdrowie — dla naszej młodzieży.

Wyjazd Włochów.

30 rezerwistów Włochów opuściło wczoraj Warszawę, udając się do swej ojczyzny. Włosi wyjechali przez Piotrogród, Szwecję, Anglię i Francję.

 

Kuryer dla Wszystkich, 25-05-1915

Połączenie Krakowa z N. Sączem.

Z Krakowa wyjeżdża do Tarnowa pociąg pocztowy o godz. 11 w nocy. Pociąg ten, przybywający do Tarnowa o godz. 2 minut 47 rano, ma połączenie z pociągiem, odjeżdżającym do N. Sącza przez Stróże. Na razie linia ta dla osób cywilnych jest jeszcze niedostępna.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 22-05-1915