17 lutego 1920

Z ziem polskich

Ruch telegraficzny w Dąbrowej i Olkuszu.

Dyrekcya poczt i telegrafów komunikuje, że przy c. i k. etapowych urzędach pocztowych w Dąbrowej i Olkuszu w Polsce otwarto służbę telegraficzną dla prywatnego ruchu telegraficznego.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 22-05-1915

Reaktywowanie urzędów pocztowych.

W Tarnowie, Tuchowie, Ciężkowicach, Janowicach i Lipinkach reaktywowano już urzędy pocztowe. Na razie można tam posyłać tylko listy zwyczajne i polecone. W urzędzie pocztowym głównym w Tarnowie (Tarnów I) otwarto również ruch telegraficzny, na razie dla prywatnych osób niedostępny.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 22-05-1915

O otwarcie telefonów.

Wobec całkowitej, a tak korzystnej zmiany sytuacyi na galicyjskim placu boju z licznych stron dochodzą nas zapytania, dlaczego odnośne władze nie pomyślały dotychczas o ponownem otwarciu telefonów w Krakowie i oddaniu ich do powszechnego użytku. Brak telefonów dawał się niezmiernie dotkliwie odczuwać wszystkim, zwłaszcza sferom kupieckim i handlowym, zresztą dzisiaj wogóle nie można sobie wprost wyobrazić kulturalnego życia bez tego tak niezbędnego środka porozumiewania się na odległość. Dlatego w interesie ogółu zwracamy się do władz odnośnych, by możliwie w jak najkrótszym czasie zadecydowały ponowne otwarcie telefonów w Krakowie i oddanie ich do publicznego użytku.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-05-1915

Z żałobnej karty. Ś. p. Tadeusz Siewicz.

Jak grom z pogodnego nieba spadła na szeregi sokole, uszczuplone tak bardzo przez wojnę, wiadomość, że ubył im znów druh kochany, serdeczny ś. p. Tadeusz Siewicz, członek wydziału okręgu II. (poznańskiego), były naczelnik a następnie długoletni skarbnik Sokoła poznańskiego. W zmarłym w sile męskiego wieku ś. p. Tadeuszu traci So-kolstwo nasze jednego z najgorliwszych swych członków, który sumiennem spełnianiem wziętych na siebie obowiązków, skromnością, szczerością i pogodnym humorem potrafił zyskiwać sympatyę wszystkich Myśl o Sokolstwie nie opuszczała go też niemal do samego końca życia, a jeszcze krótko przed śmiercią wspominał o Sokole, którego zawsze uważał za szkołę narodowych obowiązków.

Zbiórka metali.

 

Wczoraj rozpoczęła się w Krakowie zbiórka metali celem przysporzenia zarządowi wojskowemu potrzebnego ich zapasu. Zbiórką zajmą się uczniowie szkół średnich i wydziałowych. Dzisiaj odbędzie się zbiórka w śródmieściu. Metale będą składane tymczasowo w lokalach przy placu WW. świętych l. 1, parter, gdzie także przyjmować się będzie dary, bezpośrednio przez obywateli ofiarowane.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-05-1915