26 września 1920

Z ziem polskich

Dalsze znoszenie przedziałów pierwszej klasy.

Z powodu małego zapotrzebowania administracja kolei pruskich, jak wiadomo, na wielu liniach zredukowała liczbę przedziałów pierwszej klasy lub zniosła je zupełnie. Z dniem 1. października nastąpić ma na wielu linjch dalsze ograniczenie wagonów z przedziałami pierwszej klasy.

 

Kurjer Poznański, 23-09-1915

W zakładzie leczniczym dla dzieci skrofulicznych

w Inowrocławiu z dniem 1 października rozpocznie się drugi okres leczniczy, trwający sześć tygodni. Do zakładu przyjmuje się skrofuliczne i lekko tuberkuliczne dzieci z Wielkiego Księstwa Poznańskiego we wieku od 6 do 14 lat. Opłata wynosi dziennie 1,90 mk. albo na cały czas 80 mk. Dla dzieci niezamożnych rodziców są bezpłatne miejsca. Wnioski o bezpłatne miejsca należy podać bezzwłocznie do kuratorium (An das Kuratorium der Prinz- und Prinicezzin Wilhelm-Kinderheilstatte in Hohensalza). Formularze do wniosków otrzymać można w kuratorium zakładu w Inowrocławiu i w biurze legi sanatorium dla dzieci w Poznaniu przy ul. Fryderykowskiej nr. 7a, Il piętro, w pokoju 19, (gmach stanów prowincjonalnych).

 

Kurjer Poznański, 23-09-1915

Kostrzyn. („Młoda” para.)

W sobotę 18. bm. odbył się w Czerlejnie pod Kostrzynem ślub pewnej „młodej" pary, która liczy razem przeszło 160 lat. „Miedzi" małżonko-wie cieszą się oboje dość czerstwem jeszcze zdrowiem.

 

Kurjer Poznański, 23-09-1915

Gniezno. (Niezwykle widowisko.)

Targ ostatni miał tutaj wygląd wojenny. W jednem miejscu para kobiet, wszcząwszy kłótnię o funt masła, nie mogła inaczej się uspokoić, jak uderzeniem na siebie silą fizyczną. Zaczęły tak sic bić, iż musiano je, jak dwa koguty, rozpędzać. W innem znowu miejscu kłótnia o cenę 2 mk. za mendel jaj była straszna. Kłócący sic wyglądali jak zwierzęta rozjuszone. Rynek rzeczywiście przedstawiał widok wstrętny przy takich scenach.

 

Kurjer Poznański, 23-09-1915