22 stycznia 1920

Z ziem polskich

W gruzach leży

znaczna ilość domostw i kościół w Konstantynowie; po Lutomiersku przechadzka robi wrażenie Pompei. Ludności widać mało, czasem tylko wychodzony pies ukaże się zza węgła spalonego budynku. W Konstantynowie istnieją już dwie tanie kuchnie, katolicka i ewangelicka.

 

Pozostawiliśmy prob. Giebartowskiemu, jako stojącemu na czele komitetu 600 marek i czek na 2,400 marek na odebranie żywności, zakupionych przez nas zapasów w Włocławku.

 

Kurjer Poranny, 29-04-1915

Pobór rogatkowy.

Wobec tego, że obecny dzierżawca podatku rogatkowego winien jak kasie miejskiej rub. 105,000, magistrat uchwalił zerwać kontakt i podatek rogatkowy pobierać na swój rachunek. Samo pobieranie podatku magistrat polecił związkowi giełdowemu „Syrena” z opłatą za te czynności po rb. 2,500 miesięcznie.

 

Kurjer Poranny, 29-04-1915

Ulgi egzaminacyjne

Ministerjum oświaty telegraficznie zawiadomiło kuratorów okręgów naukowych, że uznaje za niepożądane wyznaczenie egzaminów wstępnych do średnich zakładów naukowych w danem mieście jednego dnia.


Ministerjum chce dać możność, uczniom, nie zdającym egzaminów w jednej szkole, spróbować szczęścia w innej.

Kurjer Poranny, 28-04-1915

Dzierżawa studzien.

Licytacja, ogłoszona przez magistrat m. Warszawy na dzierżawę studzien miejskich, nie doszła do skutku z powodu zbyt wygórowanych cen, wobec czego na 10 maja ogłoszono ponowną licytacyę w obniżeniem pierwotnych cen o 60 proc.

 

Kurjer Poranny, 29-04-1915

Ogrody na cmentarzach

W wielu miastach Królestwa Polskiego istnieją stare cmentarze klasztorne i parafialne, na których zarządy miast od dawna chcą urządzić ogrody. Ministerjum wyjaśniło, że starych cmentarzy nie wolno zabudowywać. Jednakże prawo nie zabrania urządzać na cmentarzach ogrody i kwietniki z warunkiem, aby nie zniszczono nagrobków i nie naruszono mogił. Zarządy miast, powinny za pośrednictwem gubernatora udawać się w tej sprawie o pozwolenie do władzy duchownej właściwego wyznania.

Kurjer Poranny, 28-04-1915