12 lipca 1920

Z ziem polskich

Stołupiany. (Skutki lekkomyślności.)

Właściciel młynu T. w pobllzkiej wiosce znalazł na polu granat. Mimo przestróg, ogłaszanych często w pismach, zaczął się bawić niebezpieczną zdobycze, gdy nagle granat eksplodował a T. odniósł ciężkie rany na twarzy i rękach.

 

Kurjer Poznański, 12-08-1915

Wyrozumiała pracodawczyni

 

Od dłuższego już czasu zauważyć można byłe na Rynku — właśnie wtedy, gdy sług zebrało się najwięcej — jakaś starsza, strojnie, lecz krzycząco i niesmacznie ubraną damę, która uważnie przechodziła wśród zebranych szeregów, wyłącznie darząc swą uwagą dziewczęta młode i — rzecz szczególna - przystojne. W takich wypadkach rozpoczynała bezzwłocznie

Nowe rozporządzenie w sprawie zużywania zboża i mąki

 

Rozporządzeniem Ministra spraw wewnętrznych podwyższono dla niektórych klas ludności ilość dziennego spożycia zboża, chleba i mąki jak następuje:

1) Osoby zajęte bezpośrednio przy żniwach mogą od.15 lipca aż do 1 września 1915 r. spożywać 500 gr. zboża lub 400 gr. mąki dziennie na głowę.

Wścieklizna psów w Krakowie

 

Wobec pojawienia się w ostatnich czasach nowych wypadków wścieklizny u psów w Krakowie i okolicy, magistrat przypomina zarządzenia w tej sprawie poprzednio już wydane. Wszystkie psy, o ile nie są trzymane stale na łańcuchu, muszą być opatrzone kagańcem, uniemożliwiającym kąsanie, bez względu na to, czy psy prowadzone są na smyczy czy też idą wolno.

Wejście Niemców senzacyą dla Warszawy.

Kolonia, 9 sierpnia.

„Kolnische Zeitung” otrzymała telegram z Warszawy, według którego wojska niemieckie nie poniosły przy zajmowaniu Warszawy nadmiernych" (ubermassig) strat, nie może jednak być mowy o dobrowolnem oddaniu Warszawy. Rosyanie zostali według wszelkich prawideł przez wojska niemieckie wyparci i wysadzili wszystkie wielkie mosty na Wiśle.