22 stycznia 1920

Z ziem polskich

Wyjątkowa wierność

Adam Głuszkowski, współpracownik papierni w Jeziornie, w bitwie pod Działdowem został ciężko raniony drobnemi odłamkami szrapnela; twarz cała była podziurawiona kawałkami żelaza, a oczy wypłynęły. Dzięki troskliwości lekarskiej powrócił do zdrowia, lecz twarz ma oszpeconą bliznami. Nie odstraszyło to p. Aleksandry Łaszewskiej, która była jego narzeczoną. Dotrzymała mu słowa i wyszła za niego za mąż.

Otwarcie Uniwersytetu Jagiellonsk.

z rektoratu Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymujemy następujący komunikat:

 

W półroczu letniem 1914-15 r. odbywać się będą wykłady na wszystkich czterech wydziałach Uniwersytetu.

 

Spis wykładów ogłoszony jest na tablicy senackiej Uniwersytetu oraz w dziekanatach wydziałów.

Tragiczna katastrofa w salinach wielickich.

Z Wieliczki donoszą nam:

 

Miasto nasze wstrząśnięte zostało silnie wypadkiem, jaki zdarzył się onegdaj podczas zwiedzania salin przez grono żołnierzy niemieckich. Na promie, którym turyści odbywają zazwyczaj romantyczną przejażdżkę po jeziorku podziemnym, usadowiło się 54 żołnierzy niemieckich. Czy obciążenie promu było za wielkie, czy też z innego powodu, lina ciągnąca prom zerwała się, prom się przechylił, a żołnierze wpadli do wody. Wśród nieopisanego zamętu' i krzyku, jakim rozbrzmiały czeluści solnej komory, ledwo rozwidnionej rzadkiemi lampkami elektrycznerni, wśród kodowania się ciał w czarnych nurtach — siedmiu żołnierzy dostało się pod prom i utonęło, renta wyratowała się z toni, chwyciwszy się krawędzi tratwy.

Nowy szef zarządu cywilnego w Królestwie.

 

Z Berlina donoszą: Emerytowany prezydent rządowy Brandenstein otrzymał na swoje żądanie dymisye ze stanowiska szefa administracyj przy naczelnem dowództwie na wschodzie. W jego miejsce został zamianowany „landrat Kriess jako szef zarządu cywilnego dla Królestwa Polskiego z tytułem prezydenta.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 27-04-1915

 

Budowa tramwajów w Krakowie.

Jak się z kompetentnego źródła dowiadujemy — w najbliższym czasie przystąpi gmina do budowy połączenia tramwajowego ulicy Zwierzynieckiej przez Rynek z ulicą Stawkowską. W roku ubiegłym prowadzono tę budowę i Wożono szyny aż do ulicy Gołębiej, wskutek jednak wybuchu wolny roboty zaprzestano. Szyny do budowy sporządzone zostaną w fabrykach witkowickich.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 27-04-1915