25 stycznia 1920

Z ziem polskich

Wiosenna kontrola dorożek

odbywa się od kilku dni przed gmachem dyrekcyi policyi. Ze względów estetycznych i sanitarnych dyrekcya policyi kładzie nacisk na przyzwoity wygląd doróżek I ich czystość. Równice dla dodatniego zewnętrznego wyglądu doróżkarzy zarządziła dyrekcya policyi, by wszyscy doróżkarze nosili jednolitego kroju i barwy (niebieskiej) czapki. Zarządzenia te należy przyjąć z wielkiem uznaniem.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24-04-1915

Zgon opiekunki upośledzonych.

Onegdaj zmarła w Warszawie jedna z najbardziej zasłużonych działaczek na polu dobro-czynności, ś. p. Pelagia z Jelowickich Popławska. Znana to była postać w Warszawie, w deszcz czy pogodę z puszką stawała w najruchliwszych punktach miasta, zjawiała się wieczorami na hardziej uczęszczanych odczytach i wszelkich liczniejszych zebraniach, by kwestować na rzecz tych, których wzięła pod swą szczególną opiekę: upośledzonych umysłowo, epileptyków itp. nieszczęśliwców. Ona w znacznej mierze przyczyniła się do powstania zakładu w Drewnicy, ona tek założyła przytułek dla epileptyków imienia błogosławionego Jana Vianney.

Białystok.

Podług ostatnich wiadomości z Białegostoku, oprócz oficyalnie podanej liczby 13 zabitych i 34 rannych bombami niemiecklemi, mnóstwo jeszcze osób leczy się w domu i dlatego ich nie zanotowano. Pośród zabitych są dwaj chłopcy, Polacy, sprzedawcy gazet na ulicy. Zabite też zostały dwie uczenice gimnazyum.

Żydzi w Pińsku.

(or.). Pińsk liczy obecnie przeszło 40,000 mieszkańców, których większość stanowią żydzi.

 

W tych dniach zaczęło tam wychodzić pismo codzienne w języku rosyjskim „Objedinienie"' które jest „postępowe”, jako przeznaczone głównie dla żydów.

 

Kuryer dla Wszystkich, 24-04-1915

O zniesienie „granicy osiedlenia”.

 

Niedawno rada miejska w Smoleńsku, a obecnie taka sama rada w Saratowie powzięła uchwałę, że należy starać się u rządu o zniesienie granicy osiedlenia wyznaczonej dla żydów.

 

Kurjer Poranny, 22-04-1915