26 września 1920

Z ziem polskich

Polska poczta w Warszawie

 

Po odwrocie Rosyan pozostało tysiące listów, nie wyprawionych przez pocztę rządową. Listy te wzięły w zarząd pp. Wanda Stokowska i kanoniczka Zofia Ośmiałowska, które obecnie ogłaszają sprawozdania z dokonanych czynności: Listów rozniesiono 132.329. Oddano zgłaszającym się bezpośrednio firmom 5.000; pozostało nie oddanych z powodu złych adresów, nieobecności adresatów 9.649 .

W sprawie zbierania liści ożyny i poziomek jako surogatów herbaty dla żołnierzy.

Jedną z najważniejszych używek dla wojska, I której dowóz nieprzyjaciele odcięli, stanowi herbata. Ubytek ten możemy jednak na szczęście, jak doświadczenie w ostatnich czasach zrobione pouczyło, zastąpić bardzo pożytecznym surogatem pochodzenia krajowego, którym jest herbata z młodych liści ożyny i poziomki. Zbieraniem liści ożyny i poziomki winny znowu zająć się gminy i szkoły. W okolicach, w których rośliny te gęsto rosną należałoby za zezwoleniem właścicieli dotyczących gruntów zająć młodzież szkolną w dniach wolnych od nauki zbieraniem wspomnianych liści pod kierunkiem nauczycieli.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-09-1915

Niebezpieczna zabawka.

Czternastoletni syn stróżki Michał Federowicz, zamieszkały z matką przy ulicy Ludwinowskiej 51, manipulując nieostrożnie nabojem, spowodował wybuch, który pokaleczył mu dotkliwie rękę i twarz.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-09-1915

Pożar.

Wczoraj po godz. 5 popoł. wyjechała krakowska straż pożarna na Prądnik Czerwony, gdzie wybuchł ogień w domu, połozonym naprzeciw willi „Pocieszki”. Ogień ugasił pierwszy pluton pod komendą naczelnika Nowotnego.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-09-1915

Kanalizacya Wisły.

Wiedeń. (B. kor.) Donoszą nam, iż równocześnie z robotami kierownictwa regulacyi Wisły dla ochrony Krakowa przed powodzą ekspozytura budowy dróg wodnych w Krakowie, podjęła na całej przestrzeni roboty około kanalizacyi Wisły, przerwane z powodu wybuchu wojny w lecie w ubiegłych roku.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-09-1915