8 grudnia 1919

Z ziem polskich

Pomoc lekarsko sanitarna.

Na terenie Królestwa Polskiego Związek ziemstw rozwinął szeroką działalność w zakresie niesiania bezpłatnej pomocy lekarsko sanitarnej dla ludności miejscowej, zagrożonej chorobami epideinicznemi. W tym celu zarządzono badanie studzien w osadach i wsiach: przystąpiono do oczyszczania i budowy nowych; pozakładano herbaciarnie i punkty dostarczania wody gorącej i przegotowanej; założono szereg ambulatoryów i szpitali.

Ostrzeżenie przed aferzystami.

Wobec zdarzających się faktów nadużyć ze strony osobników, którzy udają członków okręgowych opiek sanitarnych i wyłudzali tą drogą datki od . właścicieli przedsiębiorstw, komisya sanitarno-lekarska warszawskiego komitetu sanitarnego podaje do wiadomości, że członkowie opiek sanitarnych zaopatrzeni są we właściwe legitymacye, które winni okazywać podczas pełnienia swych obowiązków.

 

Kuryer dla Wszystkich, 18-03-1915

Dzieci szkolne do robót w rolnictwie.

Minister rolnictwa dał regencyom pełnomocnictwo do udzielania podczas wojny starszym dzieciom szkolnym w miarę potrzeby urlopu w tym celu, aby pomagały w robotach dotyczących uprawy roli, obrabiania ogrodów itp. Z wnioskami więc odnośnymi należy się zwracać w pierwszym rzędzie do poszczególnych regencyi.

 

Dziennik Śląski: przez lud-dla ludu, 18-03-1915

Sandomierz.

W Sandomierzu ucierpiały nie tylko pomniki piękniejsze naszej przeszłości, jak katedra, ratusz, brama Opatowska, lecz i instytucye dobroczynne i społeczne.

 

Dwa sklepy chrześcijańskie Towarzystwa Spożywczego i Bratniej Pomocy zostały przez austryaków i węgrów rozbite i rozgrabione.

 

Uległy też zniszczeniu dwie instytucye miejscowego Towarzystwa Dobroczynności: kursy gospodarstwa wiejskiego i ochrona dziecięca.

Pralnia mechaniczna dla wojska

 

Władza wojskowa zwróciła się do C. K. O. z propozycją zajęcia się sprawą zorganizowania pralni mechanicznej na wielką skalę na potrzeby wojska i lazaretów, zaznaczając, że gotowa jest asygnować na ten cel odpowiedni fundusz.