16 października 1919

Z ziem polskich

Poszukiwani spadkobiercy.

Sąd okręgowy w Gostyniu poszukuje spadkobierców zmarłego 7. sierpnia 1911 r. w Marysinie pod Piaskami byłego proboszcza ks. Jana Michała (Dominika) Laskowskiego. Sad w Gostyniu wypośrodkował, że do spadkobierców zmarłego należą także potomkowie przyrodnich sióstr, którym miało być na imię Anna i Marianna. Anna Laskowska miała wyjść za niejakięgo (Gierławskiego czy Gierłowskiego i miała umrzeć dość dawno temu w Rywałdzku w pow. lubawkim, Marianna Laskowska miała wyjść za niejakiego Jankowskiego i miała również dość dawno temu umrzeć w Bartniczkach w pow. brodnickim. Sąd gostyński wzywa wszystkie osoby, które wchodzą w rachubę jako potomkowie wymienionych pań, do zgłoszenia się z wyszczególnieniem rodowodu.

 

Kurjer Poznański, 06-02-1915

Pomoc dla ofiar wojny w Królestwie.

Piotrogród (T. A. P.). Komitet Jej Cesarskiej Wysokości Wielkiej Księżniczki Tatiany Mikołajówny zebrał na ludność, dotkniętą przez wojnę 9043,000 rubli. Zaopatrzenie komitetów obywatelskich Królestwa Polskiego w konie jest na ukończeniu. Zakupione konie podzielone zostaną pomiędzy Warszawę, Suwałki i Chełm. Komitet rozpoczął starania o sprzedaż wybrakowanych koni wojskowych bezpośrednio ludności miejscowej. Rozpoczęto zakładanie schronisk dla żołnierzy-kalek, urodzonych w miejscowościach, zajętych przez nieprzyjaciela. Na urządzenie takiego schroniska w Warszawie asygnowano jednorazowo 100,000 rubli i 15,000 na pierwszy miesiąc.

 

Kuryer dla Wszystkich, 04-02-1915

Oficerowie Legionu Polskiego.

Różne rodzaje umundurowania oficerów Legionu Polskiego.

 

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 04-02-1915

100 ofiar spirytusu denaturowanego.

Według danych zaczerpniętych z raportów Pogotowia Ratunkowego i protokołów policyjnych od czasu wydania zakazu sprzedaży trunków do dn. 1 b. in. uległo zatruciu spirytusem denaturowanym 100 osób. W ciągu stycznia wypadków takich zanotowano 24.

 

Kuryer dla Wszystkich, 04-02-1915