15 października 1919

Z ziem polskich

Nowa ochronka w Mokotowie

Wczoraj o g. 1 p.p. proboszcz parafji w Mokotowie ks. Bliziński w obecności członków mokotowskiego Komitetu obywatelskiego oraz grona zaproszonych osób, dokonał uroczystego poświęcenia pierwszej w Mokotowie urządzonej staraniem miejscowego Komitetu obywatelskiego ochrony dla biednej i osieroconej dziatwy.

Dla bezdomnych kaliszan

Przy pomocy C. K. O. i, dzięki zabiegom p. Janowej Matlewiczowej i grona pań otwarto wczoraj przytułek dla bezdomnych kaliszan. Mieści się on w domu nr. 9 przy ul. Hożej, obliczony zaś został na 200 osób, już ulokowanych w 30 pokojach na, paru piętrach. W przytułku oprócz mieszkania i opieki lekarskiej każdy pensjonarz otrzymuje bezpłatnie całodzienne utrzymanie. Pościel składa się z poduszki, kołdry, siennika i ręcznika. Przytułek zapełniony jest całkowicie przez mężczyzn, kobiety i dzieci wyłącznie kaliszan, poleconych przez Komitet obywatelski kaliski, mieszczący się w przeciwległym domu przy ul. Hożej.

Młociny

(or.). Na zebraniu gminnem w Młocinach w sobotę, zaprotestowano przeciw temu, że b. wójt, Czerwiński i b. pisarz gminny, Zwierzynski, bez wiedzy i uchwały zebrania gminnego nałożyli na 11 szkół w tej gminie podatek w sumie 770 rb., po 70 rb. od szkoły, z czego 440 rb. na rzecz pisarza i 330 na nieprzewidziane wydatki. Obecnie nowoobrani na kuratorów tych szkól gminnych zażądają od b. wójta i pisarza zwrotu tych sum.

 

Kuryer dla Wszystkich, 02-02-1915

Spekulanci.

„Warsz. Dniewn." odpowiadając osobie, która widziała wagon N 854,358 ze znakiem składów intendantury naładowany mąką, którą wyładował później Żyd ze swymi robotnikami — zaznacza, iż tę metamorfozę, dzięki której ładunek wojskowy przeobraża się w drodze na prywatny, mogliby wyświetlić ci, co wysyłają i odbierają przesyłane w ten sposób towary.

Kielce.

Na naradzie, odbytej przez przedstawicieli władz i społeczeństwa, według obliczeń dokonanych z polecenia gubernatora kieleckiego na akcyę sanitarną dla gubernii potrzeba będzie jednorazowo 300,000 i po 120,000 rubli miesięcznie. suma ta wyznaczona być musi wskutek licznych jeszcze braków w utrzymaniu zdrowotności gubernii i miasta Kielc. Gubernator zwrócił uwagę na konieczność intensywniejszego współdziałania władz i komitetów w walce z chorobami.

 

Kuryer dla Wszystkich, 02-02-1915