30 listopada 1920

Z ziem polskich

Nędza w Lwowie.

Lwów (T.A.P.). Przebywa we Lwowie 12500 emerytowanych urzędników, których rząd austryacki pozostawił na pastwę losu bez żadnych środków do życia. Miejska komisya żywnościowa złożona z miejscowych obywateli pod przewodnictwem członka Dumy hr. Bobrińskija zwróciła się do konsula amerykańskiego z prośbą o pośrednictwo, aby rząd austryacki wypłacił tym biedakom. pensye emerytalne.

Spirytualie.

Zakaz sprzedaży spirytualii z polecenia, p. oberpolicmajstra został obostrzony przez surowe przestrzeganie kupna. Wino można nabywać za pozwoleniem i jedynie w celach leczniczych, innych napojów wyskokowych sprzedawać surowo wzbroniono.

 

Kuryer dla Wszystkich, 08-10-1914

Łódź.

— Koszty oddziału lotnego Czerwonego Krzyża obliczono w pierwszym miesiącu na 25,000 przy obsłudze 200 rannych.

 

— W fabryce Scheiblera około 200 robotników zajętych jest wyrabianiem waty i materyałów opatrunkowych na zamówienie Czerwonego Krzyża.

 

— Zarząd klubu rzemieślniczego urządził tanią kuchnię dla członków. Zorganizowano komitet dla zaopatrzenia członków w artykuły spożywcze.

Lipno. (gub. płocka).

Niemcy byli tutaj kilkakrotnie. W mieście utworzono milicyę pod kierunkiem p. T. Szmita, dyrektora oddziału handl. Tow. Rolniczego. W Kom. Obyw. czynni byli Wańkowski adwokat.i inżynier Dobroś.

 

Niemcy wzięli trzech zakładników: ks. Janowskiego, dr. Ossowskiego i adw. Wańkowicza i wywieźli do Torunia. Na prośbę mieszkańców Niemcy uwolnili dr. Ossowskiego, jedynego lekarza w Lipnie.

 

Kuryer dla Wszystkich, 08-10-1914

W sprawie pana Włodziemierza Tetmajera

otrzymujemy następujące pismo. W Nrze 276 „Naprzodu" z dnia 30 września zamieszczono notatkę skierowaną przeciw komisarzowi wojskowemu w powiecie Nowotarskim, p. Włodzimierzowi Tetmajerowi. W sprawie tej zwrócił się p. Tetmajer do Sekcyi zachodniej N. K. N., która się nią zajmie i wyda opinię, v odrazu uważa Sekcya za swój obowiązek zaprotestować przeciw dorywczemu podnoszeniu za rzutów uwłaczających czci człowieka, którego praca dla sprawy podjętej przy N. K. N. odznaczała się gorliwością.