23 czerwca 1921

Z ziem polskich

(sz) Rawicz. (Zabawny zakład.)

Oryginalny zakład zrobiło dwuch obywateli sąsiedniego miasta Góry (Guhrau). Jeden z nich obowiązał się złożyć 3 mk. na rzecz Czerwonego Krzyża, jeżeli drugi przywiezie mu w dom na taczce dwa centaury grochy. Ku wielkiemu gaudjum gawiedzi ulicznej dostawca grochu wykonał przyrzeczenie, pchając przed sobą taczkę przez miasto za białego dnia i wygrał zakład.

 

Kurjer Poznański, 22-11-1914

Połowa pensyi.

Na zasadzie art. 885 T. XX zbioru postanowień wojennych, rodziny wojskowych, a więc i lekarzy, wziętych do niewoli, mają prawo do połowy pensyi, jaką pobierali ojcowie rodzin w chwili wzięcia do niewoli. Pojęcie rodziny obejmuje nietylko żony i dzieci, lecz i rodziców oraz nieletnich braci i siostry, o ile w chwili wybuchu wojny mieszkali razem z wziętym do niewoli.

 

Kuryer dla Wszystkich, 21-11-1914

Odbudowania świątyń.

Komitet Obywatelski, działający na całym terenie warszawskiego powiatu, usilnie dąży do tego, aby biednej ludności dać możność przetrwania tej groźnej żywiołowej epoki, ale bez większego znaczenia będzie poparcie materyalne, o ile i moralna strona nie zostanie podtrzymaną przez słowa pełne zachęty i pokrzepienia duchowego, padające z kazalnicy w świątyni Panskiej wśród licznej rzeszy modlącego się ludu. Teraz więc głównie o to idzie, aby te kościoły a przedewszystkiern najwięcej zniszczeniem dotknięty świeżo zbudowany wspaniały kościół zbikowski, natychmiast poratować i od zupełnej zagłady chociaż doraźnie jeszcze przed zimą uchronić.

Wynalazek.

Wobec wzrastających chłodów, dokuczliwego braku węgla oraz alarmujących wieści z gazowni, nasuwa się bardzo natarczywie pytanie: Co robić? Szukają ludzie różnych sposobów. I oto za jeden zupełnie fortunny pomysł uważać można wynalazek majstra ślusarskiego p. Zobka (Foksal 9), który skonstruował piecyk, dający się zastosować do każdej maszynki gazo-naftowej (Primus, Lux i t. p.). W ciągu kilku minut piecyk nagrzewa się tak dobrze, iż nawet duży pokój napełnia się ciepłem dostatecznem. Ze względu na swą taniość i wobec braku węgla, piecyk znajdzie pewnie duże zastosowanie.

 

Kuryer dla Wszystkich, 21-11-1914