29 listopada 1920

Z ziem polskich

Katowice. (Nieszczęśliwy wypadek.)

Pewien 12-letni chłopak wdrapał się na maszt dźwigający przewody elektryczne pomiędzy Ligotą a Muczkami. Wskutek lekkomyślności zbliżył się za blizko do drutów. Prąd elektryczny zabił go na miejscu. Wypadek ten niech będzie przestrogą dla dzieci, aby nie przekraczały napisów przestrzegających, jeżeli nie chcą utracić życia.

 

Kurjer Poznański, 07-10-1914

Przywrócenie nauki religii po polsku w Poznańskiem.

Zmiana kursu hakatystycznego.

Berlin. (tel. wł.) Pruskie ministeryum oświaty przywróciło w prowincyi poznańskiej naukę religii w języku polskim.

 

Wiedeń. (tel. wł.) „Die Zeit” potwierdza wiadomość naszego korespondenta.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 06-10-1914

Ruch ludności w sierpniu.

Według sprawozdania miejskiego Biura statystycznego ruch ludności w miesiącu sierpniu b. r. przedstawia się jak następuje:

 

Małżeństw zawarto 124. Z tego 74 czyli 60% przypada na pierwszy tydzień po ogłoszeniu mobilizacyi. Urodziło się żywo 345 dzieci (chłopców 183, dziewcząt 162, ślubnych 280, nieślubnych 65), nieżywo 16.

 

Zmarło ogółem 325 osób (Krakowian 246, obcych 79, mężczyzn 181, kobiet 144). Ze względu na przyczynę śmierci najwięcej osób zmarło na choroby żołądka i jelit (74, w czem 68 dzieci w wieku do 2 lat) oraz na gruźlicę (62). Na choroby serca i naczyń krwionośnych zmarło 22 osoby, na nowotwory 15, na choroby dróg oddechowych 16, na szkarlatynę 12, na tyfus brzuszny 5, na czerwonkę 5 i t. d. Samobójstw było 11, przypadków śmierci gwałtownej skutkiem przejechania, utonięci:, nieostrożnego obchodzenia się z bronią i t. p. było 23.

Obłęd z powodu zgonu brata.

W „Kuryerze Poznańskim" znajdujemy notatkę z Bozka: Kierownik i mistrz ślusarski Stefan Dąbkiewicz, którego brat poległ na wojnie, tak sobie wziął do głowy wiadomość o śmierci brata, że dostał pomieszania zmysłów. Nieszczęśliwy wybiegł z domu i przez dwa dni błądził po polach majacząc, że go niemieccy żołnierzu chcą zastrzelić. Naraz w niedzielę stawił się im policyi i chciał, aby go osadzono w areszcie. Zajęła się nim policya i odstawiła go do zakładu chorych w Marysinie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 06-10-1914

O drogi.

W zajętych przez wojska niemieckie pasach pogranicza, główna komendantura niemiecka wydała rozporządzenie natychmiastowego należytego uporządkowania wszystkich bez wyjątku bitych i polnych dróg, rowów ściekowych. mołtów i mostków, w terminie 3-dniowym, grożąc w przeciwnym razie wielkiemi represyami wsiom i osadom, w których rejonie drogi te przechodzą. Spędzani ze wsi włościanie oprócz tego zmuszeni są do budowy tam gałęziowych na wszvstkich, oznaczonych przez Niemców przeprawach błotnych. Ze wszystkich stawów młyńskich i rybnych rozkazano spuścić wodę.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 06-10-1914