30 listopada 1920

Z ziem polskich

Zburzony kościół w Niedrzwicy.

Ponuro sterczące, poszarpane mury, gruzem zasłana podłoga i ogołocony stół ołtarza – tak wygląda obecnie kościół w Niedrzwicy, rozbity kulami armat austrjackich.

 

Oto jak wyglądają ślady wojny, ona niczego nie uszanuje.

 

Ten mały kościółek niedrzwicki postawiony został w 1797 roku przez Tomasza Dłuskiego, dużo zatem widział wojen, aż nareszcie obecna zniszczyła go doszczętnie.

(sw) Tapiewo. (Śmiertelny wypadek.)

Żołnierz pospolitego ruszenia Faust otrzymał od władzy wojskowej dłuższy urlop celem uprzątnięcia rumowisk domostwa swego zniszczonego przez rosjan. Kiedy pociąg wjeżdżał na stację kolejową, Faust wyskoczył z pociągu będącego jeszcze w biegu, lecz potknąwszy się, dostał się pod koła, które przeszły przez niego. Nieszczęśliwy krótko potem umarł.

 

Kurjer Poznański, 06-10-1914

12 letnia bohaterka.

Jak to przed kilku dniami donieśliśmy w jednym ze szpitali wiedeńskich znajduje się 12 letnia Róża Benoch, która w czasie niesienia pomocy rannym żołnierzom w bitwie pod Lwowem, raniona została odłamkiem granatu, skutkiem czego musiano jej amputować nogę. Mała bohaterka otrzymała w podarunku od cesarza złoty łańcuch, wysadzany drogiemi kamieniami.

 

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 04-10-1914

Kraków w przededniu doniosłych wydarzeń.

Dziedziniec Biblioteki Jagiellońskiej.

W gmachu tym początkowo mieścił się cały uniwersytet krakowski, ufundowany pięćset lat temu przez króla Władysława Jagiełłę przy ofiarnem współdziałaniu królowej Jadwigi.

„Szare czorty” w ogniu.

Pułk Piełsudzkiego w ogniu. Zmieniona opinia Moskali o Strzelcach. - „Szare czorty” lub „Orły”. - Jeńcy rosyjscy. - Wielkie straty Rosyan.

(Od naszego korespondenta)

Okryty chwałą w zwycięskiej bitwie pod Kielcami — podążył pułk Piłsudzkiego w inne strony, by podjąć walkę z odwiecznym naszym wrogiem. Pozostający pod rozkazami znakomitego strategika, odznaczyli się Legioniści z tego pułku bezprzykładnem męstwem w kilku bitwach, które stoczyli z przeważającemi silami moskiewskiemi. Wsławiony w tylu wojnach oręż polski zabłysnął na nowo w całej swej świetności a Rosyanie, kt4rzy do tej pory Legionistów lekceważyli; dziś na widok ich pierzchają lub bitwę przyjmują tylko wtenczas, gdy siły ich kilkakrotnie są większe od naszych.