26 stycznia 1921

Z ziem polskich

Towarzystwo urzędników prywatnych

wzywa ponownie pobierających renty emerytów, wdowy i opiekunów sierót, by zgłosili się (nadesłali kwity pocztą) po wypłatę rent za III. kwartał, względnie za październik br. do obecnej siedziby Towarzystwa w Krakowie ul. Dumajewskiego 1. Dyrektor Stanisław Bal.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 16-10-1914

Biuro porady i pomocy N. K. N. dla Polaków z zaboru rosyjskiego

otrzymało w darze dla pozbawionych, z powodu wyjazdu z domów w porze letniej, odzieży zimowej od pań Stanisławy Budzkiej, A. Bromilskiej i Anny Jentysowej ciepłą, garderobę damską, zaś p. Witold Truszkowski, właściciel firmy K. Niesiołowskiej w Sukiennicach nadesłał do biura obfitą ilość damskich i dziecinnych trykotaży oraz barchanów. Wedle otrzymanych zawiadomień, wiele jeszcze firm krakowskich zamierza przyjść z chętną pomocą. Rodacy nasi pochodzący z Zaboru Rosyjskiego, którzy tak wiele przyczyniają się w dobrych czasach do podtrzymywania polskiego handlu w Krakowie, niezawodnie okazaną obecnie ofiarność zachowają na długo we wdzięcznej pamięci.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 16-10-1914

Katastrofa kolejowa.

Dziś godz. 3 min. 40 rano najechał pociąg towarowy kolo krakowskiego cmentarza żydowskiego na 2 maszyny, stojące przy sygnale wjazdowym do flaszowa. Zostały zniszczone dwa wagony z węglami i jeden wagon pakunkowy. Ponadto uszkodzone zostały dwie lokomotywy. Przyczyną wypadku było wystanie z Krakowa 2 maszyn, o których służba na wspomnianej przestrzeni nie była zawiadomiona. Dwóch palaczy i dwóch maszynistów zostało lekko kontuzyonowanych.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-10-1914

Ucieczka Moskali ze Lwowa?

Wiedeń, 14 października.

Sprawozdawca wojenny „Fremdenblattu” donosi w wieczornem wydaniu tego dziennika pod datą 11 bm.:

 

W drodze na front walki przybyłem do Jasła. Pomimo złej drogi i złego stanu dróg, nasze linie etapowe funkcyonują wybornie. Ludność miejscowa opowiada, że Lwów został już przez Moskali opróżniony. Przejeżdżałem przez kilka miejscowości, gdzie jeszcze przed kilku dniami byli Moskale. Ludzie tamtejsi opowiadali, że Moskale wysyłają do miasteczek i wsi tylko patrole, podczas gdy wojska, prawdopodobnie dla tego, aby im nie dać sposobności do rabunków, są trzymane poza obrębem osad.

Nastrój w mieście.

Doniosłe dla dalszej kampanii sukcesy wojenne naszej armii w zaciekłych walkach z potężnem wojskiem rosyjskiem — wywarły w całem mieście nastrój ogólnego zadowolenia.

 

Przygnębienie i masowa depresya mieszkańców, dla których krańcowy pesymizm mamą, się być jedyną linia życia — pierzchły bezzwrotnie i ustąpiły miejsca pogodnej i pełnych nadziei myśli. Lokale publiczne, jak kawiarnie restauracye i t. d. zapełniają się po brzegi publicznością, która w wesołym nastroju spędza czas w towarzystwie, żywo komentując o najświeższych zwycięskich walkach naszej dzielnej armii. Mówi się wiele o ruchach wstecznych wojsk moskiewskich, o bohaterskich sukcesach Legionistów polskich na Węgrzech i o porażce Moskali pod Przemyślem.