31 października 1920

Z ziem polskich

Ulgi podatkowe.

Kierownik ministerstwa skarbu wydał do wszystkich władz skarbowych okólnik co do odpisywania podatku budynkowego za mieszkania, które z powodu wojny oddano bezpłatnie robotnikom.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25-09-1914

Przeniesienie sądu rzeszowskiego.

Siedziba sądu obwodowego i prokuratoryi państwa w Rzeszowie przeniesiona została z dniem 23 września do Nowego Sącza.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25-09-1914

Sanatoryum dra Dłuskiego w Zakopanem,

przyjmuje tylko takich chorych względnie rannych legionistów, których poleca prezes Samarytanina polskiego, r. dw. profesor Wicherkiewicz, albo w jego zastępstwie fizyk, p. dr. Janiszewski.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25-09-1914

Przybycie rannych legionistów z pola walki.

Wczoraj rano przyjechało pociągiem osobowym z Tarnowa pięciu rannych legionistów do Krakowa; ze stacyj kolejowej przewieziono ich do szpitala Św. Łazarza na oddział chirurgiczny. Są wszyscy lekko ranni, przeważnie w nogi. Brali oni udział w zwycięskich walkach z kawaleryą rosyjską nad Wisłą w okolicach Szczucina. W Kozłowie nad Wisłą rozbili legioniści w puch oddział kawaleryi rosyjskiej, złożony z 500 jeźdźców.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25-09-1914

Nagła śmierć.

Wczoraj w południe umarł nagle przy ul. Dietlowskiej (róg Starowiślnej) na udar serca jakiś mężczyzna, z zawodu, sądząc z ubrania i wyglądu, robotnik. Tożsamości osoby nie można było stwierdzić, gdyż nie znaleziono przy nim żadnych papierów. Zwłoki zmarłego odwieziono karetką pogotowia do zakładu medycyny sądowej.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25-09-1914