26 stycznia 1921

Z ziem polskich

Położenie w mieście.

Urzędnicy magistratu, skład osobisty policyi i wogóle urzędnicy państwowi, z chwilą zbliżenia się nieprzyjaciela na 20 wiorst mają prawo do opuszczenia danej miejscowości, zaś przy zbliżeniu się nieprzyjaciela na 20 wiorst bezwarunkowo muszą, opuszczać punkt zagrożony.

 

Obecnie, wobec wypadków, rozgrywających się na na bliższym froncie nieprzyjacielskim, urzędnicy łódzcy przygotowani są na opuszczenie miasta w każdej chwili, żyjąc w bezustannej obawie przed wkroczeniem nieprzyjaciela.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-10-1914

Klinika chirurgiczna Uniw. Jagielońskiego.

We środę dnia 14 b. m. odbędzie się w Klinice Chirurgicznej (Kopernika 40) u godzinie 6-tej wieczorem posiedzenie naukowe lekarzy pracujących w szpitalach krakowskich. Tematem rozpraw będą rany postrzałowe głowy, szyi, klatki piersiowej i kręgosłupa. Na posiedzenie to zaprasza się niniejszem wszystkich lekarzy przebywających obecnie w Krakowie,

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-10-1914

Organizacya milicyi obywatelskiej.

Wobec uzyskanego pozwolenia na utworzenie Komitet obywatelski opracował projekt organizacyj tego rodzaju służby bezpieczeństwa publicznego. Za podstawę tego projektu posłużyła ustawa milicyi w Łodzi.

 

Narazie postawiono podzielić Warszawę (bez Pragi) na XIII cyrkułów, na czele stać ma komisarz sprawujący zwierzchną władzę wraz z dwoma pomocnikami, oraz całym zastępem rewirowych.

 

Milicya dzielić się ma na zewnętrzną, mającą pełnić służbę bezpieczeństwa na ulicach— oraz na lotne oddziały, które w sile 50 ludzi bez przerwy pełnić będą służbę w cyrkule.

Dzielna niewiasta.

Spotkaliśmy dziś pewną właścicielkę mniejszej posiadłości z okolic Ożarowa, która pomimo bitwy rozgrywającej się w tamtej stronie, pozostała na stanowisku. Dzieci tylko umieściła w Warszawie, a sama pilnowała swojej chudoby. I wyszła na tem jak najlepiej: Warszawscy złodzieje skorzystali z nieobecności innych gospodarzy i rozkradli ich mienie, jej mienie zostało w całości.

 

Kuryer dla Wszystkich, 14-10-1914

Wysyłanie robotników żydowskich.

Istniejące przy ulicy Elektoralnej biuro pośrednictwa pracy dla Żydów zwróciło się do wszystkich komitetów i instytucyi dobroczynnych żydowskich w Cesarstwie z prośbą o wystaranie się o pracę dla robotników żydowskich. W odpowiedzi nadeszło już sporo listów, że starania te będą uwzględniane z całą usilnością.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 14-10-1914