16 kwietnia 1921

Z ziem polskich

Z Sochaczewa.

Przybyli wczoraj z Sochaczewa utrzymują, że wiadomości o zburzeniu budynków stacji kolejowej są nieprawdziwe. Budynek stacyjny jest nietknięty.

 

W mieście nie widać żadnych zaprzęgów. Wszystkie wozy wyjechały do Warszawy z ruchomościami żydów.

 

Większa część sklepów jest obrabowana. Szyby wszędzie wybite. Na bruku miejskim leżą połamane sprzęty.

 

Od strzałów spaliły się 3 domy na krańcu miasta.

Echa z Pruszkowa. Pruszków bez kolei.

Z powodu wstrzymania ruchu pociągów do Pruszkowa, droga do tego miasta przepełniona jest setkami wędrowców pieszych, udających się do Pruszkowa i z powrotem do Warszawy. Po drodze widać też dorożki warszawskie i wozy przewożące ruchomości.

 

Spotyka się mnóstwo wozów, dowożących szyby do Pruszkowa, w którym nie pozostała ani jedna szyba cała, wskutek czego mieszkańcy nie mogą się wprowadzić z powrotem. Wieczorem w Pruszkowie, jest zupełnie ciemno wobec zepsucia elektryczności przez Niemców. Naprawę już rozpoczęto.

 

W Pruszkowie uderza ciekawy widok kilkopiętrowego domu murowanego, zupełnie zrujnowanego, podczas gdy przylegający doń mały domek drewniany pozostał nietknięty.

Wizytacya m. straży pożarnej.

Wczoraj odbyła się wizytacya miejskiej straży pożarnej, zarządzona przez komendanta twierdzy, feldmarszalka-porucznika ekscelencyę Kuka. — Po przegladzie straży oraz wszystkich przyrządów pożarnych, odbył się alarm, do którego stanęło 12 wozów pożarnych oraz 2 samochody pożarne, które to ostatnie zakupione zostały przez komendę dla celów pożarniczych. Następnie odbyły się ćwiczenia ze wszystkimi przyrządami, jak również z nowozakupionymi samochodami, z których jeden zaopatrzony jest w sikawkę benzynową o sile 35 kont, wyrzucając 1.000 litrów wody na minutę na wysokość 80 m. przy użyciu 2 prądów. Po ukończeniu wizytacyj wyraził eksc. Kuk podziękowanie i uznanie komendantowi straży, polecając, aby o tem zawiadamić wszystkich oficerów i pompierów straży pożarnej.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 29-10-1914

Owacya dla komendanta twierdzy przemyskiej.

Tłumy publiczności przemyskiej po odpędzeniu Moskali od twierdzy urządził kom. marszałkowi Kusmankowi serdeczną owacyę. Rycina nasza przedstawia epizod z manifestacyi.

 

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 29-10-1914

Książę biskup Sapieha

odwiedzał wczoraj na dworcu rannych, których w ostatnich dniach znaczny transport, przybył do Krakowa. Następnie zwiedził szpital zakaźnych chorób w Łobzowie. Książę Biskup przechodził sale w towarzystwie kapitana Tabaczyńskiego i lekarzy dyżurnych i rozmawiał z chorymi. Stan chorych jest bardzo dobry, a rezultat zwidzenia zadawalający, bo pomimo ostrych objawów czerwonki i tyfusu jest zaledwie 6 procent śmiertelnych wypadków. Po zwiedzeniu szpitala odwiedził książę Biskup XX. Misyonarzy na Nowej Wsi, którzy z poświęceniem opiekują się szpitalem w Łobzowie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 29-10-1914