26 września 1920

Z ziem polskich

Szczęśliwi sądownicy.

Dla sądowników warszawskich udało się zdobyć na kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 5 wagonów węgla.

 

Osoby, pragnące korzystać z tego zapasu, zapisują się w kancelarji prezesa sądu okręgowego.

 

Urzędnicy kancelaryjni mają otrzymać po 5 korcy, przedstawiciele magistratury – po 10 korcy.

 

Cena dotychczas nie została ustalona, lecz będzie bliska 2-ch rubli za korzec.

 

Kurjer Poranny, 17-09-1914

Bibljoteczki dla dzieci znowu otwarte!

Dzieci, macie obecnie dużo wolnego czasu, korzystajcie zatem z bibljoteczek dla was przeznaczonych. Na samej zabawie nie można czasu spędzać, trzeba i o książeczce pomyśleć. - Książki wypożycza się w tym samym czasie i dniach, jak bywało dawniej.

 

Kurjer Poznański, 17-09-1914

Brak kultury.

Szpitalik dziecinny przy ulicy Kopernika, założony przez katolików i zostający pod zarządem Sióstr Miłosierdzia w ostatnich czasach zaczyna się zmieniać na instytucyę niechętną jakoś Kościołowi katolickiemu. Dowiadujemy się bowiem, że jeden z panów z administracyi z okazyi, śmierci Piusa X-go pozwolił sobie na głośne odezwanie uwłaczające Głowie Kościoła. Na razie osoby tej nie wymieniamy, ale w przyszłości, jeżeli powtórzą się podobne fakty, oszczędzać nikogo nie będziemy.

 

Kuryer dla Wszystkich, 16-09-1914

Konkurs na 4 posagi

po 225 koron ogłasza Magistrat m. Lwowa z fundacji posagowej dla ubogich dziewcząt im. śp. Leopolda Rolanda vel Rotlandera. O posagi te ubiegać się mogą dziewczęta zamieszkałe we Lwowie, wyznania katolickiego, które ukończyły 14. rok a nie przekroczyły 24 lat życia, odznaczają się wzorową moralnością, wykażą się świadectwem ubóstwa i moralności, tudzież świadectwem lekarskiem, wystawlonem przez lekarza miejskiego na dowód, że są zdrowe.

Zapis.

Zmarła w Warszawie Anna z Janowskich Osińska zapisała między innemi 3,000 rb. na warszawskie rz.-k. seminarjum duchowne, 1,000 rb. na katolicki związek kobiet i 200 rb. na schronisko służących pod wezwaniem św. Józefa.

 

Kurjer Poranny, 16-09-1914