22 stycznia 1920

Z ziem polskich

Rozdawnictwo roślin

 

W ubiegłą niedzielę odbyła się w Tow. ogrodniczem uroczystość rozdania dziatwie roślin dla hodowli domowej.

Na uroczystość tę przybyło około 2,500 dzieci, którym rozdano ukośnice, ciągle kwitnące,

Podczas uroczystości przemawiał wiceprezes Tow. Fr. Szanior, który udzielił dzieciom wskazówek co do hodowli tych roślin.

Milion groszy

Kraków, 6 czerwca.

Milion groszy złożył lud polski na fundusz ustawienia pomnika Tadeusza Kościuszk.

 

Tak! mamy prawo pisać, iż milion groszy. Bo te pieniądze, bo te składki, drobne, płynące z ofiarnych rąk tych warstw naszego społeczeństwa, które od kolebki zapoznają się z twardym losem, które nie wiodą życia sybarytów, ale pracowitych mrówek, to istotnie groszowe ofiary — ofiary, które razem złączone utworzyły już potężna, imponującą sumę.

Śmierć wybitnego pejzażysty

 

Na Podolu w miejscowości „Kudejowice" zmarł nagle wielce utalentowany artysta-malarz śp. Władysław Dietrich. Urodził się w Warszawie, w r. 1862. Nauki rysunków pobierał zrazu w warszawskiej szkole rysunków pod kierownictwem W. Gersona, później był uczniem krakowskiej szkoły sztuk pięknych.

Kółka rolnicze w rękach klerykałów

Wczoraj w sali „Gwiazdy” obradował walny Zjazd delegatów Kółek rolniczych z powiatu tarnowskiego. Obrady miały przebieg bardzo burzliwy... Przyszło do ostrego starcia między ludowcami z posłem Witosem na czele, a nowem stronnictwem katolicko-ludowem, któremu przewodzi ks. Paryła. W Zgromadzeniu wzięło udział 300 osób, w tem około 100 księży. Przewodniczył pos. Witos.

Tragedya miłosna porucznika w Jarosławiu

 

Jarosław, 5 czerwca.

Onegdaj odebrał sobie życie wystrzałem z rewolweru skierowanym w serce porucznik 34 pułku obrony krajowej Józef Slama. Przyczyną tego rozpaczliwego kroku była nieszczęśliwa miłość, jaką denat żywił ku bufetowej w jednej z tutejszych kawiarń.