26 września 1920

Z ziem polskich

Dyzenterya

szerzy się w niebezpieczny sposób w Krakowie. Pogotowie Ratunkowe codziennie notuje świeże wypadki zasłabnięć na dezenteryę. Wobec tego stanu rzeczy należy poważnie przestrzedz publiczność przed jedzeniem owoców bez poprzedniego obmycia ich, i niedojrzałych, nieświeżych wędlin i t. d. Należy zwracać baczną uwagę na przepisy hygieniczne.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-09-1914

Groźny pożar i bohaterski szeregowiec.

Wczoraj po południu wybuchł groźny pożar w Rakowicach w drewnianym domu dzierżawionym przez p. Adolfa Grunberga. Dom spłonął doszczętnie. Niebezpieczeństwo przerzucenia się ognia było wielkie, gdyż w pobliżu mieszczą się dwa magazyny wojskowe. Grozę pożaru powiekszał fakt, iż w płonącym domu pozostało dwoje małych dzieci Anny Gilowej. Zrozpaczona matka wolała ze łzami w oczach o ratunek dla dzieci. Wtedy szeregowiec z pospolitego ruszenia Antoni Waszyczek wpadł w sam środek ognia i z wnętrza domu wyniósł na rękach 4-miesięcznego chłopczyka i półtoraroczna dziewczynkę. Bohaterski ten czyn żołnierza nie pozostanie bez nagrody.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-09-1914

Kluczbork. (Wypadek z bronią palną.)

Lekkomyślnością pozbawił tutaj życia 16. letni uczeń ogrodniczy Kleeman 12. letniego syna woźnicy Karola Kanzoka. W chwili gdy Kanzok wszedł do ogrodu aby odszukać matke, wymierzył do niego 16 letni Kleemann z testyngu. Uczeń zapomniał podobno, że w przededniu był fuzję nabił i pociągnął za kurek. Padł strzał i kula ugodziła chłopka w serce. Ugodzony wyzionął ducha na miejscu.

 

Kurjer Poznański, 12-09-1914

Meljoracje rolne.

Ministerjum spraw wewnętrznych nadesłało tutejszym gubernatorom tekst nowego prawa co do rozciągnięcia na Królestwo Polskie i gub. Chełmską przepisów o urządzenie kanałów i innych urządzeń wodnych dla celów meljoracyjnych.

 

Kurjer Poranny, 12-09-1914

Wyczerpanie zasiłków.

Prezydjum Magistratu kr. st. m. Lwowa ogłasza niniejszem, że wskutek wyczerpania nadesłanego przez rząd austrjacki funduszu, wstrzymuje się dalsze wypłaty zasiłków wojskowych.

 

Kurjer Lwowski, 12-09-1914