30 listopada 1920

Z ziem polskich

Wielkie demonstracye we Lwowie.

Lwów. (Wł.). Wczoraj akademicy polscy na specyalnie zwołanem zebraniu ułożyli protest przeciw gwałtom, jakich dopuścili się na Sokołach Prusacy bielscy. Po zebraniu udał się ulicami pochód młodzieży. W czasie pochodu demolowano sklepy z towarami pruskimi. Między innemi zdemolowano firmę Meinia, Helckera, Salamandy i Humanika. Wybito szyby w redakcyi dziennika pruskiego „Deutsches Volksblatt fur Galizien". Młodzież usiłowała przedostali się do konsulatu pruskiego, lecz policya zagrodziła drogę.

Toruń. (Pomnik Flisaka)

W ubiegłą niedzielę w południe odsłonięta na dziedzińcu starożytnego ratusza tutejszego jedyny w swoim rodzaju pomnik. Jest to studnia, pośrodku której na cokole z wapienia stoi autentyczny polski flisak, wygrywający na skrzypkach od ucha skoczne mazurki, kołomyjki i obertasy. Postać flisaka odlana i stworzona przez rzeźbiarza Wolfa z Charlottenburga, była długo przedmiotem dość ożywionych obrad w Radzie miejskiej i magistracie.

Od iskry parowozu.

Z Wołomina donoszą nam: Onegdaj około południa po przyjściu pociągu kurjerskiego od iskry z parowozu zapaliły się zapakowane w słomę znajdujące się na platformie przy składzie kolejowym łóżka. Spaliło się 200 łóżek i kilka worków z kaszą. W rezultacie ogień ugasiła służba kolejowa przy pomocy przybyłej straży ochotniczej. Straty wynoszą około 8000 rb.

 

Kurjer Poranny, 30-06-1914

Z poczty.

We wsi Kuczki w pow. radomskim przy miejscowem towarzystkie poż.-oszczędniościowem urządzono pocztę, która sprzedaje marki oraz przyjmuje i wydaje listy zwyczajne i polecone w korespondencji wewnętrznej i międzynarodowej.

 

Oddział poczty w Sannikach, gub. warszawskiej przekształcono na oddział pocztowo-telegraficzny.

 

Kurjer Poranny, 30-06-1914

Zamknięcie kabaretu.

W tych dniach jednemu z restauratorów w okolicach pl. Zielonego, policya odebrała pozwolenie na produkcye kabaretowe i na muzykę z powodu wykroczenia przeciwko przepisom, normującym godziny handlu restauracyjnego.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 30-06-1914