5 grudnia 1920

Z ziem polskich

Milion groszy

Kraków, 6 czerwca.

Milion groszy złożył lud polski na fundusz ustawienia pomnika Tadeusza Kościuszk.

 

Tak! mamy prawo pisać, iż milion groszy. Bo te pieniądze, bo te składki, drobne, płynące z ofiarnych rąk tych warstw naszego społeczeństwa, które od kolebki zapoznają się z twardym losem, które nie wiodą życia sybarytów, ale pracowitych mrówek, to istotnie groszowe ofiary — ofiary, które razem złączone utworzyły już potężna, imponującą sumę.

Kółka rolnicze w rękach klerykałów

Wczoraj w sali „Gwiazdy” obradował walny Zjazd delegatów Kółek rolniczych z powiatu tarnowskiego. Obrady miały przebieg bardzo burzliwy... Przyszło do ostrego starcia między ludowcami z posłem Witosem na czele, a nowem stronnictwem katolicko-ludowem, któremu przewodzi ks. Paryła. W Zgromadzeniu wzięło udział 300 osób, w tem około 100 księży. Przewodniczył pos. Witos.

Tragedya miłosna porucznika w Jarosławiu

 

Jarosław, 5 czerwca.

Onegdaj odebrał sobie życie wystrzałem z rewolweru skierowanym w serce porucznik 34 pułku obrony krajowej Józef Slama. Przyczyną tego rozpaczliwego kroku była nieszczęśliwa miłość, jaką denat żywił ku bufetowej w jednej z tutejszych kawiarń.

Śmierć wybitnego pejzażysty

 

Na Podolu w miejscowości „Kudejowice" zmarł nagle wielce utalentowany artysta-malarz śp. Władysław Dietrich. Urodził się w Warszawie, w r. 1862. Nauki rysunków pobierał zrazu w warszawskiej szkole rysunków pod kierownictwem W. Gersona, później był uczniem krakowskiej szkoły sztuk pięknych.

Reforma egzaminu dojrzałości w szkołach średnich

 W Stanisławowie odbył się onegdaj Zjazd. Towarzystw nauczycieli szkół średnich, w którym wzięło udział przeszło 200 delegatów polskich gimnazyów z Galicyi. W czasie obrad największe zainteresowanei wzbudził referat prof. Jędrzejowskiego w sprawie reformy egzaminów dojrzałości w szkołach średnich. Po dłuższej dykusyi, której poddano surowej i wyczerpującej krytyce, panujące obecnie w gimnazyach stosunki, uchwalono jednogłośnie następującą rezolucyę: