31 października 1920

Z ziem polskich

Ucieczka zakonnicy z kapralem

Lwów, 21 maja.

W wojskowym szpitalu garnizonowym przy ulicy Łyczakowskiego spełniają od dawna opiekę pomocniczą nad chorymi zakonnice z klasztoru Rodziny Maryi przy ul. Słodowej l. 6. W ostatnich czasach spełniała tam posługi zakonnica Marya Najewska z Poznańskiego spod Blina, licząca 29 lat. Najewska była w klasztorze od 8-miu lat, a przed dwoma laty złożyła t. zw. wieczyste śluby.

Powodzie w Galicyi i na Bukowinie

Lwów. (Tel. wł.) Z Kamionki Strumiłowej donoszą o wylewie Bugu. Miasteczka Ożydów i Busk stoją pod wodą. W okolicach Ujścia Ziolenego Dniestr wystąpił z brzegów. Całe wsie i rozległe łąki stanowią jedno wielkie jezioro. Straty kolosalne.

Straszna eksplozya armaty

Dwóch żołnierzy zabitych a dwóch ciężko rannych

(Od naszego korespondenta).

Nowy Targ, 24 maja.

Podczas wczorajszych popołudniowych ćwiczeń artyleryi fortecznej pułku Nr. 3 kompanii 7 w pobliżu Wachsmunda w Nowym Targu, nastąpiła straszna w swych skutkach eksplozya armaty, której ofiarą padło czterech żołnierzy. Przyczyną wybuchu armaty miał być źle zamknięty zamek przy armacie.

Krwawe rozruchy w powiecie Tarnowskiem

Kraków, 23 maja.

Krwawe rozruchy w Tarnowskiem wywołały nietylko w kraju, ale i we Wiedniu, olbrzymie wrażenie.

Prasa wiedeńska szeroko się o nich rozpisuje, twierdząc, te ruch ludowy w Galicyi, stoi w przededniu brzemiennych wypadków. Opinia ta prasy wiedeńskiej — nie jest pozbawiona podstawy prawdy.

Wybryki natury

Koza podróżującego Józefa Łazaskiego w Łasinie w zaborze pruskim wydała na świat dwie kózki, z których jedna ma trzy nogi, jedną przednią i dwie tylnie. Mimo to kózka na owych trzech nogach posuwa się szybko i zgrabnie.