5 grudnia 1920

Z ziem polskich

Katastrofa w kopalni

W Dąbrowie, w kopalni „Reden”, zginęło wczoraj czterech górników i sztygar.

 

Katastrofa nastąpiła podczas sprawdzania robót w szybie, wskutek przewiewu gazów. Czterej górnicy ze sztygarem znaleźli się w obrębie szybu, gdzie powietrze było przesycone trującemi gazami, i stracili przytomność. Pomimo energicznych zabiegów ratowniczych nie zdołano już ich ocucić.

 

Kurjer Warszawski, 02-06-1914

Nowe pokłady węgla w Brzeszczach

W zakupionych przez rząd w roku zeszłym polach węgla kamiennego w Brzeszczach koło Jawiszowic, dokopano się 30 zm. na głębokości 320 metrów, pokładów węgla kamiennego wybornej jakości. Dnia następnego w głębokości 334 metrów znowu natrafiono na potężne pokłady. Dalsze wiercenia w toku.

 

Kurjer Lwowski, 02-06-1914

Majątek sprzedany cztery razy w przeciągu pięciu lat

Bardzo zmienne koleje przechodzi majątek rycerski Luppe, w pow. zgorzelickim na Szlązku. Przed pięciu laty berliński Bank ziemski kupił tę posiadłość i zapłacić za nią 200,000 marek. Wkrótce potem sprzedał go Bank leśniczemu Zelterowi za 250,000 marek. Po upływie dwu lat sprzedał go Zelter za 350,000 marek. Nowi nabywcy, Kupsch i Seidel z Berlina (firma drzewna), ścięli wielkie lasy, znajdujące się w majątku, i za samo drzewo otrzymali 200,000 marek. Firma ta sprzedała majątek ten jakiemuś obywatelowi z Lipska. Majątek, który w przeciągu pięciu lat zmieniał cztery razy swojego właściciela i utracił wielkie obszary leśne, dziś jeszcze przyniósł o 10,000 marek więcej, niż pierwszemu właścicielowi przed pięciu laty.

 

Kurjer Warszawski, 02-06-1914

Gospoda bezalkoholowa

Dziś w Częstochowie odbędzie się uroczyste poświęcenie i otwarcie Gospody bezalkoholowej im. ks. Piotra Skargi (ul. Siedmiu Kamienic l. 25 obok apteki u stóp Jasnej Góry), założonej przez Częstochowski Oddział Towarzystwa zupełnej wstrzemięźliwości od napojów alkoholowych „Przyszłość”. W gospodzie dla kompanii pątniczych są śniadania, obiady, kolacje, porcje, mleko zsiadłe, słodkie, kawa, herbata i napoje chłodzące bezalkoholowe. Specjalne pokoje dla inteligencji.

 

Dziennik Polski, 31-05-1914