6 grudnia 1920

Z ziem polskich

Łajdackie prowokacye Niemców w Białej

Biała, 25 maja.

W ubiegłą niedzielę urządziło Towarzystwo św. Salomei w Białej „dzień kwiatka" na dochód ochronki dla biednych polskich dzieci. Pod czas rozsprzedaży panie polskie były przedmiotem ustawicznych nieprzystojnych i prowokających zaczepek ze strony Niemców, którzy demonstracyjnie chodzili po ulicach miasta ostrzegając swoich, aby kwiatków od Polek nie kupowali.

O bezpieczeństwo publiczne

Liczni mieszkańcy ulic: Browarnej, Gęstej, Wiślanej, Radnej, Lipowej, Leszczyńskiej i Dobrej, utyskują na niedostateczne bezpieczeństwo w tej ludnej i ruchliwej dzielnicy. Posiada ona tylko jeden posterunek policyjny na rogu ul. Browarnej i Karowej, na obszarze zaś pomienionych ulic nie ma posterunków policyjnych.

Kolej zakopane morskie oko

Ministerstwo kolei udzieliło inżynierowi Waleryanowi Dzieślewskiemu we Lwowie na przeciąg jednego roku zezwolenia na podjęcie robót przedwstępnych technicznych dla budowy kolei niższego rzędu od stacyi kolejowej Poronin albo Zakopane wzdłuż potoku Poronin i rzeki Białki do Morskiego Oka z odgałęzianiem do Krzyżnego.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 27-05-1914

Wykopaliska na zamku wawelskim

Tow. miłośników historyi i zabytków Krakowa uchwaliło kierownictwu restauracyi Wawelu 500 koron na koszta wykopów i poszukiwań dawnych budowli. Dotychczasowe poszukiwania robione były tylko ubocznie, gdyż Wydział krajowy nie upoważnił kierownictwa restauracyi do ponoszenia jakichkolwiek kosztów na poszukiwania archeologiczne. Do obserwowania tych poszukiwań wydelegowało Tow. pp. Adama Chmiela, Klemensa Bąkowskiego i prof. dr Demetrykiewicza.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 27-05-1914

Bandyckie rządy Moskali w Królestwie

Królestwo Polskie, to kraj, gdzie kupują się wyjątkowe prawa, rozgrywają się wyjątkowe gwałty, tryumfuje wyjątkowe cynizm i wyjątkowa bezczelność, przybrana w mundur władzy carskiej.

Taki stan rzeczy dostarcz obfitego materyału członkom Koła polskiego w Dumie petersburskiej do krytyki oficyalnego bandytyzmu, który wyniszczyć usiłuje Królestwo z wszelkich sił żywotnych, w chwili, gdy Duma rozpoczyna debaty nad budżetem ministeryum spraw, a raczej... gwałtów i bezprawia wewnętrznego.