6 grudnia 1922

Z ziem polskich

PROTEST KRAKOWSKICH SZEWCÓW.

Cech krakowskich szewców wysłał do namiestnika Korytowskiego telegram protestujący przeciwko sposobowi i formie, w jakiej ogłoszono licytacyę na obuwie przez kierownika wojskowego oddziału policyi w Krakowie. Otóż ofertę licytacyjną ogłoszono w sieni w koszarach wejściowych przy ul. Starowiśnej, dokąd osobom cywilnym jest wstęp wzbroniony. O ofercie więc cech szewców nic nie wiedział. Wreszcie cech protestuje przeciwko oddaniu dostawy przez kapitana oddziału handlarzowi skór, niejakiemu Markheimowi. Dostawa dostała się w ręce niefachowca, w ręce partacza. W sprawie tej interweniował również krakowski magistrat.

Ilustrowany kuryer codzienny,19-05-1914

Runięcie ściany domu.

Lwów, 18 maja.

Wdomu przy ul. Piekarskiej we Lwowie, zajętych było czterech robotników naprawą dachu, zniszczonego pożarem. Roboty prowadził Piotr Kratochwil przy pomocy cieśli Waldmana i murarzy Sydorowicza i Przybyłkiewicza. Nagle niespodziewanie olbrzymi kawał muru usunął się, przygniatając swymi gruzami wszystkich czterech robotników. Natychmiast przystąpiono do odkrycia nieszczęśliwych ofiar.

Postrzelenie dwóch studentów na strzelnicy

W sobotę popołudniu na strzelnicy wojskowej na Woli Justowskiej odbywały się ćwieczenia w strzelaniu, pod kierunkiem profesora gimn. i oficerów. Każdy biorący udział w ćwiczeniach, dostawał do dyspozyi karabin i zapas ostrych naboi.

Hr. Potocka stara się o poddaństwo rosyjskie

Hr. Andrzejowa Potocka, wdowa po namiestniku Galicyi — (swego czasu serdeczny przyjaciel cesarza) — stara się o poddaństwo rosyjskie. Rzecz nie do uwierzenia a jednak prawdziwa.

 

Wielomilionowa magnatka sprzykrzyła sobie pobyt w Galicyi, zakupiła olbrzymie dobra w Królestwie Polskiem i

Nowy gwałt pruski

I znowu społeczeństwo polskie w Poznańskiem do głębi jest poruszone z powodu zamierzonego przez rząd pruski nowego wywłaszczenia. Oto majątek Bolechowo — jak donoszą z Poznania — w obwodzie wschodnio-poznańskim ma być wywłaszczony przez fiskus wojskowy.