17 czerwca 1919

Ze świata

(Telefonem od naszego korespondenta). Warszawa, 15 czerwca. (Z) W Wiedniu istniało konsorcyum belgijskie, które utrzymywało tam 450 dorotek samochodowych. Tow. to obecnie zwróciło się do rządu warszawskiego z prośbą o koncesyę dla uruchomienia ruchu samochodowego z tem, że służba składać się będzie wyłącznie z polskich pracowników.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-06-1919

Donoszą z Frankfurtu nad Menem, że w Moguncyi odbył się obchód 500 letniej rocznicy śmierci Dziewicy Orleańskiej, urządzony przez wojsko francuskie. Katedra na cel ten została zarezerwowaną, chór katedralny został powołany. Odegrano wielką niszę Liszta. Kanonicy katedralni mogunccy asystowali nabożenstwu gremialnie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-06-1919

Nowy Jork (PAT). Radio warszawskie: Katolicy Nowego Jorku przystąpili do zebrania sumy 500.000 dolarów, która ma byt przeznaczona na odbudowę kościołów zrujnowanych we Francyi. Istnieje projekt podniesienia tej suwy do 5 milionów celem całkowitego przeprowadzenia tej odbudowy.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-06-1919

Wiedeń. (PAT) Wied. biuro korespondec. donosi z Lubeki: Dziś rano przyszło tu do groźnych niepokoi, w przebiegu których splądrowano restauracye, kawiarnie, hotele także i sklepy z żywnością. Powodem zajść była zła aprowizacya. Wystąpienie zorganizowanych robotników, którzy ustawili straże przed sklepami, przeszkodziło rozszerzeniu się wykroczeń.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-06-1919

Z Calais donoszą: Pociąg, wiozący z Dunkierki transport niemieckich jeńców wojennych, został najechany na stacyi Saint-Pierre z tyłu przez dwie angielskie lokomotywy. Dziesięć wagonów zostało rozbitych w drzazgi, trzech niemieckich jeńców, jeden żołnierz i jeden sierżant angielski zostali zabici a 25 niemieckich jeńców ciężko rannych.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-06-1919