21 lutego 1919

Ze świata

Dania domaga się zwrotu Szlezwigu.

(Telegram „Ilustr. Kuryera Codziennego”.)

Kopenhaga, 16 lutego. Rząd duński zamianował ministra Muncha, oraz posłów Vossa (konserw.), Heergaarda (dem.) i Borgbijerya (soc.) członkami delefacyi, która uda się do Paryża, aby tam zażądać zwrotu północnego Szlezwigu od Niemiec.

Echa zgonu Liebknechta i Róży Luxemburg.

Na zebranie niemieckiej konstytuanty w Weimarze poseł Haase (niezawisły soc.) stwierdził, że Liebkneechta w krytycznym dniu jacyś żołnierze powalili kolbami na ziemię, a następnie przenieśli go do Tiergartenu, gdzie go oficerowie niemieccy zastrzelili.

Róża Luxemburg została zabitą kolbą przez huzara niemieckiego nazwiskiem Runge. Ów Runge został aresztowany.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-02-1919

Poselstwo amerykańskie w Warszawie.

WASZYNGTON 20.2 (PAT) Na zlecenie Wilsona budlei amerykański będzie zwiekszony o pozycję na utworzenie poselstwa amerykańskiego w Warszawie.

 

Ziemia Lubelska, 20-02-1919

Grey ociemniał.

Londyn (P. A. T.) „Daily Mail” donosi, że były minister spraw zagr. Sir Edward Grey, który chorował na oczy, obecnie stracił wzrok zupełnie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-02-1919

Ambasadorzy amerykańscy.

LONDYN 202 (PAT). Z Waszyngtonu donoszą, że amerykańska komisja w Senacie pracuje na żądanie Wilsona nad projektem dyplomatycznym ustanowienia amerykańskich ambasadorów dla republiki czesko-słowackiej i dla Polski.

 

Ziemia Lubelska, 20-02-1919