3 czerwca 1923

Ze świata

Układ handlowy hiszpańsko-angielski.

„Frankfurter Zeitung” donosi, że układ handlowy hiszpańsko-angielski został podpisany dn. 31 n. m.

 

 

Kurjer Polski, 07-11-1922

Masonerja a Mussolini.

Wielkie mistrz wolnomularstwa Włoskiego przesłał Mussoliniemu depeszę z serdecznemi życzeniami.

 

Kurjer Polski, 07-11-1922

Nowy gabinet grecki

30 września, jak doniosły dzienniki, utworzony został nowy gabinet grecki, na czele którego stanął jako prezydent ministrów Aleksander Zaimis. Dalszymi ministrami jeno gabinetu są: Politis — sprawy zagraniczne, kapitan Papachristou — marynarka, generał Haralambis — wojna, Diomides — finanse. Członkowie nowego gabinetu złożyli już przysięgę.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 09-10-1922

Wybory w Stanach Zjednoczonych.

Dn. 7 b. m. w Stanach Zjednoczonych odbędą się wybory do kongresu.

* * *

„New York Herald” donosi, że niektórzy z kandydatów do senatu ponieśli ogromne koszty na obecną kampanję: senator France wydał dotąd 43.756 dolarów, p. Edwards – 96.000, p. Charles Townsend – 30.000 dolarów.

 

Kurjer Polski, 07-11-1922

Przyszłość lodyńskich "Timesów"

Prasa lodyńska podaje, że według prawomocnego rozporządzenia zmarłego niedawno lorda Northcliffa, ma zakupić udział wydawnictwa "Timesów" John Walter, przedstawiciel tej rodziny Walterów, której własnością były dawniej "Timesy" londyńskie. W ten sposób konserwatywne "Timesy" powrócą z powrotem do poprzednich właścicieli.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21-09-1922