16 kwietnia 1921

Ze świata

Zurich. (East Express) Dzienniki zuryskie dowiadują się z Budapesztu, że pułkownik Lehar, który został złożony ze swego urzędu przez zarządcę Herthy'ego za udział w zamachu b. cesarza Karola, pozostaje nadal na czele wojsk rojalistycznych i organizuje nowy zamach państwowy.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-04-1921

(Telegram własny „Il. Kuryera Codz.”)

Haga, 13 kwietnia, Rząd holenderski nie zezwolił eks-cesarzowi Wilhelmowi i następcy tronu na odprowadzenie zwłok zmarłej cesarzowej aż do granicy Holandyi.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-04-1921

Poldu, 14. 4. (Pat. Rad.) Porozumienie angielskich właścicieli kopalń i górników nie doszło do skutku. Wskutek czego tak górnicy jak i robotnicy kolejowi i transportowi postanowili ogłosić strajk generalny na piątek godzinę 10 wieczorem. Jednakże różni członkowie parlamentu czynią na-dal usilne starania, aby nakłonić rząd do zmodyfikowania swych postanowień, gdyż dotychczas rzad posłanowił tylko udzielić pewnej pomocy finansowej obwodom najbardziej zagrożonym.

Ulubiony, nadzwyczaj przyjemny sport stanowi w Skandynawii jazda na łyżwiarka rozpinają na elastycznych bambusowych prętach i umieszczają poza sobą, korzystając z siły popędowej wiatru. Olbrzymie przestrzenie jezior zamarzniętych lub fiordów skandynawskich są wymarzonym terenem ślizgawki, a przy pomyślnym wietrze, wiejącym w żagiel, można osiągnąć znaczną chyżość.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-04-1921

Warszawa, 13. 4. (Pat.) Jak donosi »Przegląd Wieczorny«, istniejącą w Tokio instytucję polską opiekującą się dziećmi, zwłaszcza sierotami po uchodźcach polskich, odwiedziła cesarzowa japoński, która bardzo serdecznie zajęła się losem polskich sierot i obiecała przyjęć nad instytucją polską swój protektorat.

 

Kurjer Poznański, 15-04-1921