28 września 1920

Ze świata

W Rosyi panuje nędza.

Nauen. PAT. Radio. Niemiecki emigrant Osban po powrocie z Rosyi ogłosił w dzienniku socyalistycznym „Hamburger Echo” sprawozdanie o traktowaniu niemieckich socyalistów w Rosyi i o tamtejszych stosunkach wogóle. Sprawozdanie to potwierdza wywody Ditmanna o nędzy, panującej w Rosyi.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-09-1920

Nowy sukces Lloyda George'a.

Lingby (PAT). Sprawa załatwienia sporu górników wzmocniła nadzwycznie pozycyę Lloyda George'a, który okazał się znowu wielkim mistrzem pokoju i kompromisu.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-09-1920

Odroczenie strejku w Anglii.

Konferencya angielskich delegatów górniczych postanowiła przychylić się do wniosku Lloyd Georgea, który prosił o odroczenie ogłoszenia strejku na przyszły tydzień.

 

Dziennik Śląski, 28-09-1920

Podróż min. Śliwińskiego.

Agencya Havasa donosi z Paryża: Bawiący tu polski minister aprowizacyi Śliwiński udaje się w podróż okrężną na obszary zniszczone przez wojnę, celem poczynienia obserwacyi nad będącą w toku odbudową kraju.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-09-1920

Kongres wszechrosyjski.

Dnia 22. września rozpoczął się w Moskwie wszechrosyjski kongres bolszewickich partyi. Do zarządu kongresu wybrano: Lenina, Trockiego, Synowiewa, Buchnina, Kalidina, Tomskiego i Radka.

 

Dziennik Śląski, 28-09-1920