20 marca 1918

Ze świata

Strejk telegrafistów w Hiszpanii.

Gazety lyońskie donoszą, iż telegrafiści ogłosili w całej Hiszpanii strejk generalny. Wskutek tego rząd kazał wszystkich urzędników telegraficznych zastąpić żołnierzami.

Dziennik Śląski 20-03-1918

Strejk telegrafistów w Hiszpanii

Gazety lyońskie donoszą, iż telegrafiści ogłosili w całej Hiszpanii strejk generalny. Wskutek tego rząd kazał wszystkich urzędników telegraficznych zastąpić żołnierzami.

Dziennik Śląski 20-03-1918

Z kongresu sowietów w Moskwie

W kongresie sowietów w Moskwie brało udział 1100 delegatów, w tem 733 maksymalistów a 23S rewolucyjnych socyalistów lewicy. Kongres sowietów wyraził Leninowi 780 głosami przeciwko 121 wotum zaufania. Dalej uchwalił kongres ogłosić Rosyę republika ludową.

Dziennik Śląski 20-03-1918

Ewakuacya Piotrogrodu zakończona

Według »Tempsu« ewakuacya Piotrogrodu została już zakończoną. Dokonano jej w formie wydalenia przymusowego wszystkich tych żywiołów, które wydawały się rządowi niepożądanemi. Obecne władze wojskowe ogłosiły. że na wyjazd z miasta w dalszym ciągu nikomu i pod żadnemi warunkami nie będzie dozwolone.

Dziennik Śląski 20-03-1918

Antysemityzm na Ukrainie.

Wychodzący w Kijowie dziennik żargonowy „Naje Cajt” donosi, że do nowych pułków ukraińskich, ani do formujących się tam kadrów milicji ukraińskiej nie przyjmują wcale Żydów. Nowe banknoty, jakie drukuje urząd ukraiński, nie będą już miały napisu żydowskiego.

 

Nowa Gazeta, 19-03-1918