18 stycznia 1918

Ze świata

Niezwykły powód samobójstwa.

Na przedmieściu Berlina, Neucoeln otruły się onegdaj dwie siostry, Łucya i Walentyna Schmitz, podlotki w wieku 15 i 16 lat, zapalone wielbicielki teatrów kinematogrficznych. Powodem samobójstwa był stanowczy zakaz uczęszczania do kinów wydany im przez rodziców.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-01-1918

Kobieta w inspektoracie przemysłowym północnym Moraw i Śląska.

Jak donosi ,,Morgenztg.", w inspektoracie przemysłowym północnych Moraw i Śląska mianowaną została dr fil. Elżbieta Rotter asystentką inspekcyjną w okręgach przemysłowych: morawsko-ostrawskim, ołomunieckim, cieszyńskim i opawskim. Działalność jej rozciąga się wyłącznie na te zakłady przemysłowe, w których zatrudnione są kobiety.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-01-1918

Nowe podatki m. w Petersburgu

od koni, wozów, samochodów, od publicznych licytacyi.

Londyn. Maksymalistyczna Rada miejska w Petersburtu postanowiła nałożyć podatek od wozów 500 rubli rocznie, od konia 500 rubli rocznie, od samochodów po 150 rubli rocznie za każdą siłę jednego konia, od jachtów żaglowych 1000 rubli rocznie, od pasów 20 rubli rocznie, od publicznych licytacyi 20 proc.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-01-1918

Obrońcy Przemyśla w Sztokholmie.

W sobotę, dn. 12 b. m. przybyli do Sztokholmu generałowie: Kusmanek, Tamssy i Weber, którzy po upadku twierdzy Przemyśla dostali się do niewoli rosyjskiej. Równocześnie z nimi przybyło do Sztokholmu z niewoli rosyjskiej czterech innych austryackich generałów.

W myśli umowy, zawartej z rządem rosyjskim, aż do chwili zawarcia pokoju tych siedmiu generałów będzie internowanych w Sztokholmie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-01-1918

Dżuma w Chinach.

Szangaj. 12. I. (WTB) Sprawozdawca „Daily News” z Północnych Chin donosi, że dżumą w ciągu pierwszych 6 tygodni postąpiła o 300 mil i dotarła już do kolej z Pekinu do Hankan. Sprawozdawca oświadczył , że gubernator w Sutvan nie chce pozwolić na poczynienie środków zaradczych.

 

Kurjer Poznański, 15-01-1918