22 sierpnia 1918

Ze świata

Tajemniczy dramat.

Berlin, 20 sierpnia.

Szczególniejsze Zdarzenie dotychczas jeszcze nie wyjaśnione należycie, zajmuje obecnie sądy berlińskie.

Wkrótce po rozpoczęciu wojny, konduktor obwodowej kolei Berlina, niejaki Wessel, człowiek żonaty, powołany został do służby wojskowej. Mianowany feldweblem, odkomenderowany został do Buedingen do tamtejszego posterunku. Tu otrzymał kwaterę u jednego z gospodarzy, Webera, z którego żoną niebawem nawiązał miłosny stosunek.

15-letni morderca seksualny.

Z więzienia śledczego stanął przed kratkami sądowemi w Berlinie 15-letni uczeń rzemieślniczy Paweł Leipnitz pod zarzutem morderstwa seksualnego. Oto co stwierdziło śledztwo :

 

W marcu b. r. zwabił Paweł Leipnitz do mieszkania swej chwilowo nieobecnej matki 9-letnią Edytę Starzewską. Tam zadał jej uderzenie pięścią w oko, a potem oszołomioną ofiarę tak długo dusił aż się przestała ruszać.

Rozwój polskiego szkolnictwa na Ukrainie.

Świetny rozwój polskiego szkolnictwa na Ukrainie stanowi radosny dowód żywotności naszej w nowej Rzeczypospolitej.

 

Wedle sprawozdań ostatniego zjazdu nauczycielstwa polskiego w Winnicy — było w ostatnim roku szkolnym 453 szkól ludowych na Podolu. Uczyło się w nich 32.201 dzieci pod kierunkiem 660 sil nauczycielskich.

Bezkrwawy pojedynek.

Bukareszt, 17. VIII. (WTB.) Między Grzegorzem Filipescu, synem przyjaciela koalicji i byłego ministra, a byłym liberalnym prefektem policji bukareszteńskiej, Corbescu, odbył się wczoraj pojedynek na pistolety. Obaj przeciwnicy wyszli cało.

 

Kurjer Poznański, 20-08-1918

Pierwsza audjencja u sułtana tureckiego [fotografia].

Mahomed VI, nowy sułtan turecki, przyjmuje na pierwszej audencji książąt, ministrów i dygnitarzy państwowych.

Świat: pismo tygodniowe ilustrowane, 10-08-1918