6 grudnia 1919

Ze świata

Ginące miasto.

Według najnowszej statystyki umarło w ostatnich miesiącach we Wiedniu 29.766 ludzi, z tych 1/9 części niemowląt, 3/5 część w latach 1-5, 8775 dzieci we wieku szkolnym. Statystyka ta nie obejmuje wojskowych i obcych obywateli. Potwornie wzrosła też w ostatnim czasie liczba skrofulicznych, piersiowe i sercowo chorych.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 06-12-1919

W Berlinie zniesiono stan oblężenia.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Wiedeń, 4 grudnia. (C). Z Berlina podają, że na postawie dekretu rządu zniesiono tam stan oblężenia, ogłoszony przed rokiem w okresie przewrotu.

Okoliczność powyższa dowodzi, że Berlin już jest spokojny a jako taki gotowy do akcyi na zewnątrz.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 06-12-1919

We Włoszech

ogłosił Związek robotników oraz zarząd partyi socyalistycznej strejk ogólny dla całych Wioch.

W Medyolanie przyszło we wtorek do krwawego starcia między tłumem demonstrantów a policyą; trzy osoby są zabite, przeszło 20 rannych.

 

Górnoślązak, 06-12-1919

Pamiątki dworu habsburskiego

- jak donosi nasz koresp. wiedeński (C) spisany przez ks. Windisebgraetza sprzedał tenże redakcyi lond. „Timesa” za cenę 24 tys. funt. Szterl., to znaczy za około 7 milionów kor. Niebawem czytać też będziemy nowe senzacye o skandalach dworu nieuków i matołków.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 06-12-1919

Norwegia

nie przyłącza się do blokady Rosyi. Sejm tak uchwalił, wzywając rząd, aby natychmiast poczynił kroki celem przywrócenia stosunków gospodarczych z Rosyą.

 

Górnoślązak, 06-12-1919