15 października 1919

Ze świata

Walka o gimnazyum w Szawlach.

Wiedeń, października. „Vorwärts” beliński donosi z Kowna: W dniu 29 z. m. zarekwirowali Niemcy w Szawlach na Litwie gimnazyum żeńskie litewskie na niemiecki szpital wojskowy. Na drugi dzień wpadło do szpitala 500 Litwinów, w tem wielu uczniów i gwałtem opróżnili chwilowo szpital. Jeden żołnierz niemiecki został ciężko ranny. Niemcy odbili budynek i szpital zatrzymano nadal w ginmazyum.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-10-1919

Nowy gabinet litewski.

Wilno (PAT). Z Kowna donoszą: Prezydent Smetana zatwierdził Kahvananskasa na stanowisko prezydenta ministrów. W skład gabinetu wchodzą: Voldemans sprawy zagraniczne, Noreiks sprawiedliwość, Tubdis oświata i rolnictwo, Graugelis sprawy wewnętrzne Czarnoskis drogi i komunikacye, Merkis wojna, Letukkis naczelny wódz.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-10-1919

Niemcy zamierzają elektryzację wszystkich kolei państwowych.

Berlin. (Pat.) Niemiecki minister kolei Geser zapowiedział na piątkowem posiedzeniu Sejmu pruskiego, że niezadługo nastąpi elektryzacja wszystkich kolei państwowych. Rząd przygotowuje odnośne plany i zamierza urzeczywistnić je jaknajwcześniej.

 

Kurjer Poznański, 14-10-1919

Balfour zgłosił dymisyę.

Wiedeń. (PAT). Wiedeńskie Biuro korespondencyne donosi z Berlina pod datą 11 b. m.: „Lokal Anzeiger" donosi z Rotterdamu, że Baltour prosił prezydenta ministrów by go możliwie najrychlej zwolnił z urzędu ministra spraw zagranicznych, ponieważ zamierza się wycofać z życia publicznego. Za następcę jego uchodzi Lord Courson.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-10-1919

Rabusie dzieł sztuki.

Matin” donosi, ze na przytrzymanym przez ang. kontrtoperdowiec parowcu, płynącym z Petersburga do Sztokholmu, znaleziono obok ogromnego ładunku literatury bolszewickiej, jeszcze większą ilość bardzo cennych dzieł sztuki zrabowanych przez bolszewików z muzeów rosyjskich, a adresowanych i przeznaczony do odejścia do Ameryki.

 

Ziemia Lubelska, 14-10-1919