19 stycznia 1922

Ze świata

Uniwersytet rosyjski w Pradze.

Tribuna donosi, że minister oświaty przychylił się do prośby profesorów rosyjskich o założeniu wolnego uniwersytetu w Pradze.

 

Kurjer Poznański, 17-01-1922

Małżeństwo Ferdynarda Bułgarskiego

Ex-car Ferydnard bułgarski zaręczył się z młodą Wiedenką, panną Hronek, która posiada wielki majątek w Argentynie. Klisza nasza przedstawia podobizna tej przyszłej pary.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-01-1922

Pożar w czeskiej szkole awiacyjnej.

Czeskie „Prawo Lidu” donosi, że szkoła awiacyjna w Gbell została zupełnie zniszczona przez pożar, spowodowany podpaleniem. Poza warsztatami konstrukcyi i reparacyi pastwą ognia padło 28 samolotów, 46 motorów, 10 samochodów. Szkoda wynosi około 30 milionów koron czeskich.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-01-1922

Polka zamordowana we Francyi.

Jak doniosły dzienniki paryskie, zamordowana została w Paryżu przez swego szofera pani Dreycott, która jest Polką z pochodzenia. Mordu dokonano w czasie nieobecności jej męża, jak się zdaje, w celach seksualnych.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-01-1922

Okradziony dom Liszta.

W Weimarze okadli złodzieje dom pamiątkowy imienia Liszta. Jak pisma donoszą, włamywacze zabrali szereg kosztowanych i pamiątkowych przedmiotów, związanych z osobą słynnego kompozytora. Między innemi skradli laskę Liszta, nabijaną dyamentami i lirą.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-01-1922