21 listopada 1917

Ze świata

Nowe rekwizycye po wsiach

Jak donoszą dzienniki praskie, w ciągu bieżącego tygoonia rozpoczną się po wsiach nowe rekwizycye u włościan i po dworach. Według informacyi, jakie otrzymały "Narodni Listy", tym razem w rekwizycjach nie będzie brać udziału nauczycielstwo, lecz rekwizycye będą mieć wojskowy charakter. Tym razem przewodniczącymi komisyi rekwizycyjnyeh będą oficerowie i wach­mistrze żandarmeryi. W niektórych powiatach rekwizycye rozpoczną się już z dniem dzisiejszym.
"Narodni Listy" piszą z rozpaczą o tym nowym sposobie rekwizycyi, z którym włościanin galicyjski — niestety — już tak się oswoił i niemal zżył, iż nie zdobywa się już nawet na skargę, czy protest.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21-11-1917

Wielkie armie maszerują na Petersburg i Moskwę

Amsterdam. (BK.) Według „Algemeen Handelsblad“, „Herald Williams" donosi z Petersburga, że Kierenski utracił prestige i uciekł, lecz także prestige stronników bolszewików niknie. Wprawdzie udało się im otworzyć rząd, wykonujący władzę w Petersburgu, lecz nie są oni zdolni do zarządzania całą Rosyą. Maszyna rządowa stanęła. Urzędnicy nie chcą pracować w imieniu powstańców. Urzędnicy min. skarbu nie chcą wydać kas maksymalistom.

Krwawe demonstracye w Zurychu.

Bazylea. (Szwajcarska as. tel.). Wczoraj wieczór przed domem powiatowym w Zurychu, gdzie znajduję się uwięzieni przywódcy manifestacyj piątkowej, urzadzili młodzi chłopcy demonstracyę, w której w końcu wzięła udział kilka tysięcy osób. Wydarzyły się wielkie awantury, policya strzelała z rewolwerów do tłumu 4 osoby wśród nich jeden policyant, zabite, wiele rannych. O 1 w nocy przywrócono spokój.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-11-1917

Bombardowanie Moskwy

Londyn. (Reuter). „Daily Chronicle" donosi z Petersburga, że wojska bolszewików, które między Gatczyną a Carskiem Siołem pobiły 1500 kozaków Kierenskiego, liczyły 16.000 ludzi. W Moskwie rozpoczęła się walka dnia 10 listopada. Wojska rządowe składały się z trzech tysięcy żołnierzy, kadetów i studentów, którzy posiadali trzy działa, wielką ilość karabinów i karabinów maszynowych,

Internowani z Havelbergu.

Pomiędzy internowanymi w Havelbergu, zwolnionymi obecnie, znajduje się około 200 żydów, ujętych w okupacyi austryackiej we wrześniu i październiku 1914. pod zarzutem utrzymywania stosunków z armią rosyjską i urzędnikami rosyjskimi. Aresztowano wtedy przeszło 200 takich żydów, z których połowę uwolniono na początku 1915 roku.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-11-1917