7 kwietnia 1920

Ze świata

24-godzinny kinoteatr.

Kinoteatr czynny dzień i noc, istnieje w kraju, gdzie wszystko jest możliwe, a więc w Ameryce, — w Cleveland. Pewien przygodny widz tak opisuje publiczność, która była na seansie o późnej nocnej godzinie: podróżni z walizkami oczekujący na najbliższy pociąg, kilka dam, wszystkie w wesołem towarzystwie, kilku robotników, którzy między jedną nocną zmianą a drugą wybiegli na miasto, wreszcie kilku nieszczęśliwców, którzy nie mogli znaleść hotelu. Czy przy podobnej frekwencji przedsiębiorstwo przynosi zyski? — wątpić należy.

 

Kino, 11-03-1920

Serce na filmie.

New-yorskie dzienniki donoszą, że w tamtejszem laboratorjum, dzięki inicjatywie słynnego fizjologa Mr. Foxtona, wykonano szereg niezwykle interesujących zdjęć kinematograficznych, w których w celach naukowych utrwalono akcję serca żaby, poddanej eksperymentom wiwesekcji. Szczególnie ciekawe są te obrazy, na których uwidoczniono działanie na serce różnych trucizn, jak chloroform i strofantis, a specjalnie godny uwagi jest eksperyment z muskaryną i atropiną, w którym normalną akcję serca niemal w zupełności paraliżuje działanie muskaryny, a wstrzyknięcie atropiny ożywia znów działalność mięśnia sercowego w sposób tak piorunujący, że serce przed chwilą zupełnie bezwładne zaczyna bić w rytmie gwałtoweym w potężnych skurczach tak długo, dokąd akcja jego powoli i stopniowo nie stanie się normalna.

 

Kino, 11-03-1920

Czerwony teror w Niemczech.

(Telefonem od naszego korespondenta)

Wiedeń, 6 kwietnia. Biuro Wolffa donosi, że w Essen czerwonna armia szerzy teror i dopuszcza się plądrowannia. W Behum i Heiligenhaus czerwona armia złożyła broń. Miasta Dissburg, Reklinghausen i Oberhausen obsadzone zostały przez wojska „Reichswehru”.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 07-04-1920

 

Republice nic w zagłębiu przemysłowem nie zagraża.

Berlin. Oficyalny komunikat stwierdza, że ruch zagrażający istnieniu republiki niemieckiej w zagłębiu przemysłowem już ustał.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 07-04-1920

Japonia fortyfikuje swoje wyspy.

Haga (PAT) Wedle doniesienia „Nieuve Courant” z Waszyngtonu, sekretarz stanu marynarki oświadczył w senacie, że Japonia fortyfikuje wielkie wyspy Oceanu i przygotowuje wielki program flotowy.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 07-04-1920