23 czerwca 1918

Ze świata

Język polski w szkołach włoskich.

Jak podaje ,,Monitor Polski°, „Corriere della Sera" donosi, że według opublikowanego przez komitet nauczania obcych języków programu, język niemiecki ze szkot włoskich zostanie usunięty j zastąpiony przez język angielski. Ponadto, jako przedmiot nieobowiązkowy, lecz zalecany do nauczania, wysunięto w programie język polski. Nauka języka polskiego będzie udzielana we wszystkich gimnazyach włoskich, oczywiście — jak powyżej powiedziano jako przedmiot nieobowiązkowy. Obok języka polskiego będą też wykłady i innych języków słowiańskich.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 22-06-1918

30 wagonów szkła

odeszło z Niemiec do Kijowa, gdzie wskutek znanego wybuchu w magazynach wojskowych w jednej chwili nastało niepomierne zapotrzebowanie materyału do szklenia okien.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 22-06-1918

Szkolnictwo polskie na Ukrainie.

Szkolnictwo ludowe polskie na Ukrainie, pomimo niesprzyjających warunków, jak brak nauczycieli, domów i podręczników, rozwija się bujnie. W ciągu półtora roku powstało nowych pół tysiąca szkół. Średnie szkoły polskie znajduję się już nietylko w każdem większem mieście, ale nawet w małych miasteczkach. Jest ich już z górą 20.

Ludność Plotrogrodu nie opłaca komornego.

Wieczernij Czas" donosi, że od pewnego czasu szereg lokatorów mieszkań w cenie do 100 rb. miesięcznie przestał opłacać komorne na zasadzie dekretu o moratorjum, z którego dotąd nikt nie korzystał. Kamienicznicy są w kłopocie.

 

Ziemia Lubelska, 22-06-1918

Ujęcie 1800 dezerterów w Budapeszcie.

W stolicy Węgier jako tez okolicznych gminach urządziła w ostatnich dniach policja przy pomocy wojska wielką obławę, podczas której ujęto 1800 dezerterów oraz 2000 włóczęgów. Podczas obławy przyszło do starć i użycia broni, przyczem kilkunastu żandarmów zostało zabitych.

 

Ziemia Lubelska, 22-06-1918