10 czerwca 1923

Zakaz Sienkiewicza w Czechach.

Praga, 28. sierpnia. Cenzura austryjacka zostosowała wobec księgarzy i wydawców bardzo daleko idące prawa represyjne. Wszystkim księgarniom zabroniono sprzedawania dzieł beletrystycznych, ludowych i historycznych. Z pomiędzy autorów nie wolno sprzedawać dzieł Tołstoja, Gogola, Sienkiewicza, Zoli, Shakespeare itd. Prasa czeska pyta się, czy żyjemy w czasach wojen średniowiecznych.

 

Kurjer Poznański, 30-08-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.