1 czerwca 1923

Połączenie polskiego Legionu na ziemiach polskich.

Z Wiednia piszą nam: Od dłuższego czasu opinia polskiego społeczeństwa a pod jej naciskiem także N. K. N. wyrażał pod adresem naczelnej Komendy armii austro-węgierskiej życzenie, aby część Legionu polskiego walczącą na terenach węgierskich użyto do walk z Rosyą w Królestwie. Prosiła o to zwłaszcza opinia samego Królestwa przez usta swoich delegatów. Na skutek tedy usilnych zabiegów departamentu N. K. N. przesłała onegdaj naczelna Komenda armil zawiadomienie, że dnia 15. b. in. nastąpi przeniesienie ludków Legionów. polskich z Węgier na ziemie polskie.

 

 

Legiony zatem będą tworzyć obecnie formacyę zwartą i jednolitą, co w wysokim stopniu wpłynie niewątpliwie nie tylko na ducha Legionistów, ale także oddziała na ludność Królestwa.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-04-1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.