6 grudnia 1922

Paderewski Żydem?

 

Sensacyjne to odkrycie uczynił dziennik angielski "London Catholice Herald", a to z powodu dyskusyi na temat akcyi w sprawie pomocy materyalnej dla Polaków.

    Akcya w tym kieunku jest żywa; jednakże niedawno powstała osobliwa komplikacya, o czem świadczy długi artykuł polemiczny w „London Catholice Herald" z 4 września. Chodzi o spór między

t. zw. „Polish Vintims Relief Fund", którego kierowniczką jest panna Alma Tadema, a „Great Britaim to Poland Fund“ , gdzie główną działalność rozwija księżna Bariatyńska. Komitet Sienkiewiczowski — jak wiadomo — uważa za swoją przedstawicielkę pannę Tadema i z nią jedną pozostaje w stosunkach. — Przedmiot sporu stanowią dwa punkty. Po pierwsze komitet Great Britain to Poland“ ściśle przestrzega zasady, aby najmniejsza część zebranych funduszów nie dostała się na terytorya, zajęte przez mocarstwa centralne i zarzuca pannie Tadema, że część jej funduszów dostaje się pod administracyę „Niemców i Austryaków". Po drugie ów komitet wspiera zarówno katolików, jak żydów, w stosunku — według własnych twierdzeń — 2:1 i zarzuca komitetowi panny Tadema wspieranie wyłącznie katolików. Z wywodów pisma wynika wyraźnie, że wyobraża sobie Polskę jako Judeo-Polonię („ludność Polski w niektórych okolicach jest całkowicie żydówska" i t. p.).

    O Paderewskim pisze dziennik angielski, co następuje:

    „Pan Paderewski sam jest żydem, i dziwi nas, że wchodzi w stosunki z komitetem, któryby chciał wykluczyć wszelką pomoc dla żydów".

    Na usprawiedliwienie pisma „London Catholice Herald" dodać rależy, iż prawie cala prasa angielska identyfikuje Polaków z żydami i wogóle zdradza niesłychaną ignorancyę naszych stosunków.

    Z drugiej strony zwrócić należy uwagę na fakt, iż informacye prasy angielskiej są bardzo tendencyjne, a świadczy o tem choćby wiadomość Biura Reutera, opublikowana w gazetach londyńskich, wedle której oficerowie niemieccy zapowiedzieli ludności polskiej, iż w razie powrotnej ofenzywy Rosyan — całą ludność Królestwa Polskiego zmobilizują (!) i zmuszą do walki po stronie Niemiec.

    Takimi i tym podobnymi nonsensami, które zniesie cierpliwy papier i flegmatyczny czytelnik, karmią swą publiczność najpoważniejsze (!) nawet organa Wielkiej Brytanii.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14 listopada 1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.