14 sierpnia 1922

Odznaczenie legionistów.

„Lokal Anzeiger” donosi: Na propozycyę komendanta armii, von Linsingena, Cesarz Wilhelm odznaczył szereg oficerów i szeregowców legionów polskich orderem Krzyża żelaznego.

 

Komendant legionów, feldmarszałek porucznik Durski oznajmia o tem w jednym z rozkazów dziennych, jak następuje:

 

 

„Wysokie to tak dla oficerów, jakoteż dla szeregowców, odznaczenie, przyznane im za przeprowadzone w związku z mężną i zwycięską armią niemiecką operacye, jest dobitnym wyrazem fachowego uznania gotowości bojowej męztwa i polskiej nieugiętości panujących wszechstronnie w młodych legionach polskich. Tradycyjne miano nieustraszonych w boju wojowników zostało odziedziczone przez dzielne pokolenie. które i nadal nieść będzie oswobadzający i zwycięski sztandar legionów przez niwy ojczyste ku damie i sławie ojczyzny".

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 01-01-1916

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.