6 czerwca 1923

Dmowski u Papieża. Ojciec św. daje dalszych 20 tys. franków na ofiary wojny w Polsce.

 

Gazety szwajcarskie donoszą, że pp. Roman Dmowski i hr. Konstanty Broel Plater, którzy przybyli z Piotrogrodu do Europy zachodniej, by tutaj uzyskać pozwolenie na dowóz żywności o ile możności jak najprędzej, do okolic Polski zagrożonej klęską głodową, w przejeździe przez Rzym przyjęci zostali na specyalnej audyencyi przez Ojca św. Wyrazili oni hołd i wdzięczność narodu polskiego Ojcu św. za liczne dowody miłości, jakie

Ojciec św. okazywał tylokrotnie i okazuje ciągle jeszcze wobec Polski. Rozmawiając z pp. Dmowskim i Platerem Ojciec św. kilkakrotnie zapewnił o swych niezmiennych uczuciach wobec Polski i oświadczył, że współczuje cierpieniom i niedoli tego nieszczęśliwego kraju. Żegnając pp. Dmowskiego i Platera, kazał im wręczyć ponownie 20.000 franków jako datek na ofiary w Polsce. Sumę tę wręczył Dmowski Henrykowi Sienkiewiczowi, jako prezesowi szwajcarskiego Komitetu Ratunkowego dla ofiar wojny w Polsce.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12 marca 1916

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.