2 kwietnia 1923

Henryk Sienkiewicz nie żyje!

 

Wczoraj zrana nadeszła do Krakowa wiadomość, że Henryk Sienkiewicz zmarł nagle w Vevey. Bliższe szczegóły dotychczas niewiadome.

Kraków, 16 listopada.

Hetman dusz polska odszedł od nas żywych na zawsze!

 

Pod pióro cisną się słowa ogromnego bólu i najgłębszego wzruszenia. Zmarł ten, ku któremu przez kilkadziesiąt lat zwracały się oczy wszystkich Polaków w momentach największych ciosów, jakich nam nie szczędziły czasy bieżące i w dniach wielkich wspomnień z naszej przeszłości narodowej. Masy polskie czuły instynktownie że On w takich chwilach najgodniej unie wypowiedzieć myśl narodu i najgodniej urnie go reprezentować.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 18-11-1916

 

Save

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.