25 września 1922

Skutki upałów

 „Gazeta lwowska" donosi, wałęsające się samopas po Lwowie psy bezdomne odznaczają się skutkiem upałów wielką złośliwością. Onegdaj opatrzyło pogotowie ratunkowe kilka osób pokaleczonych przez psy.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 5-08-2016

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.