14 sierpnia 1922

Piłsudski członkiem partyi bolszewików!

 „Frankf. Ztg” w telegramie z Wiednia, donoszącym o obecnych nastrojach politycznych w kołach polskich, pisze między innemi:

Wiele hałasu wywołuje także sprawa Piłsudskiego, ale tylko wśród socyalnych demokratów, którzy nie chcą spokojnie przyjąć uwięzienia nader popularnego twórcy Legionów. Mieszczańskie koła polskie na ogół potępiają stanowisko niepoprawnego spiskowca, który zarazem jako członek r

osyjskiej partyi bolszewików nie mógł sobie odmówić współdziałania w tworzeniu socyalistycznej uniwersalnej republiki.

Do słów , Frankf. Ztg* można dodać tylko tę uwagę, że pisma niemieckie zdobywają rekord w tworzeniu plotek na temat Piłsudskiego.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 5-08-2016

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.