18 października 1918

Program Lenin.

Londyn, 9.11. (WAT). Późniejsze doniesienie Pet. Ag. Tel., z datą 8 b. m. g. 1 po południu brzmi jak następuje: Delegaci 3-ch pułków kozackich, znajdujących się w Petersburgu, oświadczyli, że nie usłuchają rozkazu Rządu Tymczasowego, polecającego im wystąpić przeciwko Radzie delegatów robotników i żołnierzy, natomiast oświadczyli gotowość strzeżenia porządku publicznego. Dnia 7 b. m. w godzinach popołudniowych petersburska Rada delegatów odbyła nadzwyczajne zebranie, na którym przewodniczący oświadczył, że Rząd Tymczasowy już więcej nie egzystuje, że kilku ministrów uwięziono, a Parlament Tymczasowy rozwiązano. Lenin, owacyjnie przyjęty, wygłosił mowę, w której postawił przed demokracją rosyjską następujące 3 zadania:

 

1) Natychmiastowe zakończenie wojny. W tym celu musi nowy rzad zaproponować przeprowadzenie zawieszenia broni.

 

2) Przekazanie ziemi włościaństwu.

 

3) Rózwiązanie kryzysu gospodarczego. Zebranie powzięło uchwalę na rzćcz możliwie najprędszego rozwiązania powyższych 3 zadań. W końcu zebrania przedstawiciel minimalistów (mieńszewików) w radzie delegatów robotników i żołnierzy zlożyl oświadczenie, stwierdzajace, że partia ta potępia obecny zamach stanu, oraz, że przywódcy partii opuszczają Petersburg. (WAT).

 

Nowa Gazeta, 10-11-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.