18 października 1918

Program wojskowego komitetu rewolucyjnego

Petersburg. (Ag. Pet.) Rewolucyjny komitet pet. RRż. opublikował następującą odezwę do obywateli Rosyi:
Tymczasowy rząd został obalony, cała władza przeszła do rąk organów petersburskiej RRż. mianowicie do rewolucyjnego wojskowego komitetu, który stoi na czele prololaryatu i garnizonu petersburskiego. Zapewnione są teraz cele, dla których lud walczy, mianowicie:
1. Propozycya natychmiastowego demokratyczego pokoju.
2. Zniesienie prawa wlaścicieli ziemskich do posiadania ziemi.
3. Prawo robotników do kontroli nad produktcyą.
4. Stworzenie rządu rady robotniczo-żołnierskiej.
Niech żyje rewolucya żołnierzy, robotników i włościan.


Drugi ukaz komitetu, donoszący również o obaleniu rządu Kiereńskiego, wzywa front do pomagania petersburskiej RRŻ. nowej rewolncyjnej władzy, która natychmiast zaproponuje sprawiedliwy pokój i oddanie ziemi włościanom, oraz zwoła konstytuantę.
Podobną odezwę wystosował wszechrosyjski kongres rad rob.-żołnierakich do rad żołnierzy, robotników i włościan na prowincyi. Odezwa ta donosi ponadto, że wszyscy członkowie komitetów włościańskich, których uwięziono, mają być natychmiast wypuszczani na wolność, ma się natomiast uwięzić komisarzy, którzy ich uwięzienie zarządzili.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-11-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.