18 października 1918

NOWY STERNIK ROSYI

Nowym sternikiem Rosyi, według doniesień telegraficznych ma być Lenin. Wynika to zresztą z jego roli dotychczasowej. On to bowiem po obaleniu przez Kiereńskiego „białego cara“ stał na czele akcyi, wymierzonej przeciw t. zw. "czerwonemu carowi" — Kierońskiemu. On też, Władimir Iljicz Lenin, jest obecnie panem Petersburga.
Nowy ten sternik Rosyi pochodzi z rodziny szlacheckiej z gubernii symbirskiej. Jest on synem dyrektora gimnazjum. W ruchu rewolucyjnym brał udział od wczesnej młodości, brat
zaś został w r. 1889 skazany na śmierć. On sam został wygnany na Sybir, skąd uszedł za­ granicę. Dopiero po obaleniu caratu Lenin za pozwoleniem rządu niemieckiego wrócił z Zurychu drogą lądową do Rosyi.
Jest to człowiek nadzwyczaj uparty i energiczny; o żelaznej woli, niezwykłej sile przekonania, które to cechy ujawniły się dobitnie zwiaszcza od chwili, gdy stał się wodzem maksymalistów.


Głośne były w Rosyi zarzuty, iż Lenin uprawia swą propagandę pokojową jako agent niemiecki. Kiereński polecił go nawet aresztować i rozesłał za nim listy gończe, zmuszając w ten sposób Lenina do działania iz ukrycia, aż do chwili, gdy on sam otrzymał możność wysłania listów gończych za... Kiereńskim.
Po stronie Lenina, jako strażnik jego czci, wystąpił energicznie głośny pisarz rosyjski, Maksym Gorkij, podnosząc czystość jego intencyi i przecząc stanowczo, jakoby Lenin działał z po duszczenia rządu obcego.
Dziś Lenin ujmuje ster Rosyi w swoje ręce. Dokąd ją zaprowadził? Czy do pokoju i odrodzenia wewnętrznego, czy może do nowej wojny domowej, która postawi aa jego miejscu nowego sternika?
Wszelkie przypuszczenia, snute obecnie na ten temat, mogłyby się okazać przedwczesnemi.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-11-1917

Lenin 1916

Źródło:  pl.wikipedia.org

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.