18 października 1918

Chwiejne stanowisko garnizonu petersburskiego

Według doniesienia „Handelsblad“ z Londynu, garnizon petersburski, który był początkowo cały bolszewicki, teraz, kiedy zbliżają się zorganizowane wojska Kiereńskiego, zaczyna się wahać. Według wiadomości z obszaru dońskiego, Kaledin, objął czasowo władzę rządową w okręgach kozackich, do czasu uregulowania kwestyi rządu. W Petersburgu powraca spokój, lecz brak środków żywności. Zapasy są tylko na dwa dni.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-11-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.