18 października 1918

Petersburg przeciw Leninowi

Do „Timesa“ donoszą, z Petersburga: Kieroński przybył w sobotę do Ługi (rzeka i miasto w pobliży Petersburga — przyp. red.), gdzie garnizon przyłączył się do rządu tymczasowego. W piątek bawił Kierenski w Gatczyste, gdzie garnizon również oświadczył się z nim. Słychać oprócz tego, że w pobliżu Petersburga znajdują się wierne rzędowi wojska. Jedna dywizya kozaków maszeruje z Finlandyi.
Jeden z członków komitetu rewolucyjnego zawiadomił o tem na kongresie radców w tosty tucie Smoleńskim i dodał: Zrobimy wszystko, aby uniknąć rozlewu krwi.


Działający dotychczas w duchu wskazówek Lenina związek kolejarzy przeszedł obecnie na stroną komisyi dobra publicznego i oświadczył, że dłużej nie będzie posłusznym rozkazom maksymalistów, który m obecnie także urzędnicy pocztowi i telegraficzni odmówili posłuszeństwa. Związek urzędników państwowych polecił swym członkom w 16 urzędach w Petersburgu zaniechać pracy i w ten sposób utrudnić akcyę Lenina i jego zwolenników. Urzędnicy państwowi oddali się do dystpozycyi komitetow i dobra publicznego.
Donoszą dalej, że większa, część garnizonu moskiewskiego w czasie, gdy na Kremlu odbywały się starcia ze zwolennikami maksymalistów, oświadczyła się za rządem tymczasowym.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-11-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.